Llafur yn rhoi siec gwag ar Brexit i Theresa May meddai Leanne Wood

31120242831_0e44154a4c_o.jpg

Mae Gwrthblaid Llafur y DG yn rhoi siec gwag ar Brexit i Theresa May, meddai Leanne Wood wrth raglen y BBC Sunday Politics Wales.

Yn dilyn pleidlais yr wythnos ddiwethaf yn y senedd ar gynllun Brexit Llywodraeth y DG, a thra bo’r achos yn mynd rhagddo yn y Goruchaf Lys, tynnodd arweinydd Plaid Cymru sylw at y ffaith yr ymddengos fod y blaid Lafur wedi cefnogi cynllun Brexit y Torïaid cyn ei weld, hyd yn oed.

Dadleuodd fod “bwlch craffu” yn bodoli lle mae rhaniadau ym mhlaid Lafur San Steffan yn golygu na all Llafur fod yn ddigon cadarn o ran sicrhau nad yw’r Torïaid yn mabwysiadu cynllun Brexit sy’n gwanhau economi Cymru.

Ar ddydd Iau (8 Rhagfyr), aeth y blaid Lafur tuag yn ôl mewn is-etholiad San Steffan am yr eildro yn olynol, sydd yn arwydd o ddryswch arwyddocaol ynghylch lle mae’r blaid yn sefyll ar adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ni fydd ASau Plaid Cymru yn pleidleisio dros unrhyw gynllun Brexit sydd yn niweidio Cymru, ac y mae’r blaid wedi bod yn llafar ei gwrthwynebiad i bosibilrwydd ‘Brexit Caled’ yn y Cynulliad Cenedlaethol, Seneddau’r DG ac Ewrop.

Dywedodd Leanne Wood:

“Mae Llafur yn rhanedig ar Brexit yn San Steffan, sydd yn eu hatal rhag wynebu’r Torïaid a dal Llywodraeth y DG i gyfrif. Yn y ddadl yr wythnos ddiwethaf, yr hyn wnaeth ASau Llafur mewn gwirionedd oedd cefnogi cynllun Brexit Llywodraeth y DG heb ei weld.

“Maent yn rhoi siec gwag ar Brexit i Theresa May, ac yn caniatáu bwlch craffu.

“Mae ymddiried yn y Torïaid i gyflwyno bargen dda i Gymru yn strategaeth sydd yn mynd yn hollol groes i bob tuedd mewn hanes modern.

“Nid yw’r ddadl genedlaethol ynghylch a fydd Brexit yn digwydd neu beidio. Mae’n fater o pa fath o Brexit sy’n digwydd. Does dim mandad dros Brexit Caled, a Phlaid Cymru yw’r unig lais penodol Cymreig yn San Steffan sy’n dweud hyn. Mae’n rhaid i ni wrthwynebu’n gryf yr awgrym fod cwestiynau’r math o Brexit fydd yn digwydd yn golygu eich bod yn cwestiynau’r refferendwm.

“Yng Nghymru, rhaid i ni yn awr sicrhau pleidlais yn y Cynulliad Cenedlaethol ar Erthygl 50 ac ar delerau unrhyw fargen ar Brexit. Rhaid i’r Prif Weinidog Llafur sicrhau’r gwarantau hyn gan Brif Weinidog y DG, fel y gallwn osgoi dod yn rhan o fargen sy’n ddrwg i Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.