Leanne: Mae'r etholiad rhwng Plaid Cymru a’r Torïaid

32794045053_a122809afd_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi hawlio y bydd yr Etholiad Cyffredinol yng Nghymru rhwng Plaid Cymru a’r Torïaid.

Yr oedd arweinydd plaid genedlaethol Cymru yn siarad ar sioe Andrew Marr ar y BBC, a honnodd fod Llafur yn rhanedig ac yn rhy brysur yn ymladd ymysg ei gilydd i allu amddiffyn economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Dywedodd Ms Wood mai’r flaenoriaeth gyntaf i Gymru yw amddiffyn ei hun rhag effeithiau llywodraeth Dorïaidd ddilyffethair, gan gynnwys yr effeithiau ar fywoliaeth pobl fydd yn deillio o “Brexit Torïaidd eithafol”.

Rhybuddiodd fod y Torïaid yn “benderfynol” o chwalu cysylltiadau economaidd â gweddill y byd, preifateiddio’r GIG a chyflwyno dewis ar sail cyfoeth mewn ysgolion.

Gan gyhuddo Llafur o beidio â bod mewn unrhyw gyflwr i ymladd y Torïaid, anogodd Ms Wood bleidleiswyr i anfon cynifer o ASau Plaid Cymru ag sydd modd i San Steffan i “amddiffyn Cymru” yn erbyn y Torïaid.

Enillodd Ms Wood, a wnaeth ymosodiad cofiadwy ar Nigel Farage yn ystod dadleuon teledu Etholiad Cyffredinol 2015, fuddugoliaeth ryfeddol yng ngwm Rhondda ei magwraeth, pan lwyddodd i wrthdroi mwyafrif Llafur o 6,700 a threchu Ysgrifennydd Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru bryd hynny.

Wrth siarad ar sioe Andrew Marr, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Y pwnc sy’n wynebu Cymru y funud hon yw amddiffyn ein cenedligrwydd ei hun. Mae bygythiadau enbyd i bobl y wlad hon o Brexit Torïaidd eithafol - bygythiadau i fywoliaeth pobl o wasgfa economaidd o ganlyniad i’r Brexit caled hwnnw.

“Bydd mandad cadarnach i’r Torïaid yn golygu y byddant yn cipio pwerau o Gymru. Dylai cyfrifoldebau fydd yn dod yn ôl o Frwsel fynd yn syth i Gymru ond y perygl yw y bydd y Torïaid yn cipio’r grym i San Steffan.

“Mae Cymru mewn cyflwr amddiffynnol. Mae bygythiadau enbyd yn wynebu ein gwlad a’n pobl, ac y mae Plaid Cymru yn benderfynol o sefyll dros y bobl hyn. Mae Llafur yn rhanedig. Mae nifer o ASau Llafur wedi bod yn ymosod yn agored ar eu harweinydd eu hunain, ac nid ydynt mewn unrhyw gyflwr i fod yn wrthblaid na bod yn llais y mae ar Gymru ei angen yn y sefyllfa hon, felly mae’n rhaid i Blaid Cymru gamu i’r adwy.

“Nid dim ond Brexit ydyw chwaith - mae’r Torïaid yn benderfynol o breifateiddio’r GIG ac y maent am gyflwyno mwy o ddewis ar sail cyfoeth mewn ysgolion - rhaid rhoi terfyn ar hyn. “Rwy’n gobeithio y bydd pobl yng Nghymru yn cydnabod y sefyllfa rydym ynddi ac yn anfon y nifer mwyaf o ASau Plaid Cymru i fod yn llais cryf i Gymru yn San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.