Leanne Wood AM yn croesawu’r cyhoeddiad fod y llong achub ffoaduriaid wedi cael glanio

BeFunky-collage.jpg

Mae’r  llong a achubodd 32 o ffoaduriaid o gwch rwber gyda pheiriant wedi torri oddi ar arfordir Malta o’r diwedd wedi cael caniatâd i lanio ym Malta.

Daethpwyd i gytundeb ar fargen fydd yn golygu y bydd grŵp o 49 o ffoaduriaid yn glanio ym Malta o ddwy long achub NGO– y Sea Watch a’r Sea Eye, i’w dosbarthu ymysg wyth o wledydd yr UE.

Cyhoeddwyd y cytundeb ar fore Mercher gan y Prif Weinidog Joseph Muscat.

Mae AC Plaid Cymru Leanne Wood, fu mewn cysylltiad ag un o griw’r llong achub oedd wedi gofyn am help, Robin Jenkins, wedi croesawu’r cyhoeddiad.

Cadarnhaodd Mr Jenkins, sy’n byw yn y DG, ei fod wedi achub 32 o bobl gan gynnwys 4 menyw, 2 blentyn, 1 baban a 2 unigolyn dan oed heb neb gyda hwy. Yn wreiddiol, rhwystrwyd hwy rhag mynd i borthladd diogel.

Wrth ymateb i’r cadarnhad y gall pobl ar fwrdd y Sea Watch yn awr lanio ym Malta, dywedodd AC Plaid Cymru Leanne Wood,

“Mae’n rhyddhad deall fod cytundeb wedi ei wneud o’r diwedd ac y gall y rhai fu ar fwrdd y Sea Watch ers 22 Rhagfyr o’r diwedd gyrraedd glan. 

“Rwy’n talu teyrnged i’r ymgyrchwyr a’r criw anhygoel ar fwrdd y Sea Watch - gan gynnwys Robin Jenkins, a weithiodd yn ddiflino i wneud yn siŵr fod y teithwyr yn derbyn gofal ac y gallant yn awr o’r diwedd fod yn ddiogel. Eu dyfalbarhad hwy a esgorodd ar y canlyniad hwn. 

“Fodd bynnag, rwy’n teimlo rhwystredigaeth fod hyn wedi cymryd cyhyd a bod angen ymgyrch er mwyn cael ateb. Yr oedd Llywodraeth y DG mewn sefyllfa i gynnig cymorth; gwrthod wnaethant, a dylent fod â chywilydd am beidio â gwneud dim.

“Nid dyma ddiwedd y broblem. Fe welir mwy o ddigwyddiadau fel y rhain. Rhaid i ni gondemnio’r driniaeth annynol a ddioddefir gan ffoaduriaid sy’n dianc rhag peryglon, a chymryd agwedd lawer fwy systemaidd a thrugarog yma yng Nghymru a ledled yr UE tuag at ffoaduriaid sy’n dianc rhag rhyfeloedd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.