Leanne Wood yn ymateb i sylwadau Corbyn am “gipio grym”

MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Ymateb arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC: i sylwadau Jeremy Corbyn fod Mesur (Ymadael) yr UE yn “cipio grym”.

Wrth ymateb i sylwadau Jeremy Corbyn fod Mesur (Ymadael) yr UE yn “cipio grym”, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC:

“Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn awr yn y sefyllfa chwerthinllyd o fod yr unig gangen o’u plaid eu hunain sy’n cefnogi’r Mesur Ymadael. Yn yr unig le lle mae Llafur mewn llywodraeth ac y gallant atal y cipio grym hwn, maent wedi dewis ei gefnogi. Ac i beth? Fydd Cymru’n cael dim o’r fargen hon.

“Pleidleisiodd pobl yng Nghymru dros ddatganoli ac yn awr mae Llafur yng Nghymru yn gweithio gyda’r Torïaid i’w danseilio. Mae’n gywilydd ac yn absẃrd  ar yr un pryd fod Llafur yng Nghymru yn parhau i gydnabod y peryglon wnaiff y Mesur Ymadael i’n cenedl.  

“Nawr bod eu harweinydd yn Llundain wedi dweud ei bod yn iawn gwrthod cipio grym gan San Steffan, rhaid i Lywodraeth Lafur Cymru ailystyried eu safbwynt fel mater o frys.

“Mae gan y llywodraeth Lafur ddewis ddydd Mawrth pan fyddwn yn pleidleisio i gydsynio i’r Mesur Ymadael neu beidio. Gweithio gyda’r Torïaid ac UKIP i ddwyn pwerau oddi wrth Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu gefnogi ymdrechion Plaid Cymru i atal yr ymgais hon gan San Steffan i gipio grym. Ar ochr pwy mae’r llywodraeth?”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.