Leanne Wood

012016_LW_PC_2x1.jpg

Mae Leanne Wood wedi bod yn Arweinydd ar Blaid Cymru ers 2012.

Brwydro dros gymunedau sydd wedi cael eu gadael ar ôl gan ddegawdau o ormes gan bleidiau San Steffan sydd yn ei gyrru.

Fe gafodd Leanne ei magu mewn cymuned ddosbarth gweithiol yn y Rhondda a wnaeth feithrin ynddi werthoedd ac egwyddorion cadarn. Cyn iddi gael ei hethol i’r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2003 fe weithiodd fel swyddog gwasanaeth prawf, swyddog cymorth i fenywod a thiwtor mewn prifysgol, yn ogystal â nifer o swyddi mewn ffatrïoedd.

Mae pobl ledled Cymru yn ymddiried ac yn edmygu ei brand llwyddiannus o wleidyddiaeth argyhoeddiad a’i gwaith ymgyrchu diflino.

Ni wnaiff Leanne stopio nes ei bod wedi creu'r newid wnaiff sicrhau’r gwelliannau angenrheidiol ym mywydau pobl Cymru. Os ydych yn rhannu ei gweledigaeth yn Gymru ffyniannus yna ymunwch â Phlaid Cymru heddiw. Gyda’n gilydd gallwn symud ein gwlad ymlaen.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.