Llythyr i ddinasyddion Ewropeaidd Cymru

Heddiw, mae Adam Price wedi cyhoeddi llythyr agored i ddinasyddion Ewropeaidd Cymru. Ychwanegwch eich enw isod.
Annwyl Ddinasyddion Ewropeaidd,

Mae gan Blaid Cymru neges i chi: mae croeso i chi yma yng Nghymru.

Ynghanol gwenwyndra gwleidyddiaeth a'r ansicrwydd pellach a achosir gan yr etholiad cyffredinol hwn, rwyf eisiau roi fy sicrwydd mwyaf i chi fod Cymru yn eich croesawu, mae Cymru yn eich gwerthfawrogi chi, ac mae Cymru eisiau ichi aros yma.

Yn union fel y gwrthodwyd pleidlais ichi yn refferendwm 2016, gwrthodwyd pleidlais a llais ichi eto yn yr etholiad cyffredinol hwn sy'n dod, hefyd. Etholiad a fydd yn penderfynu ar ein holl ddyfodol yma yng Nghymru.

Ond bydd Plaid Cymru yn parhau i gynrychioli pob un o'r 80,000 ohonoch sy'n byw yng Nghymru.

Byddwn yn parhau i ymladd drosoch chi.

Diolch i chi am wneud Cymru eich gartref. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau y gallwch aros yma.

Oherwydd ni yw Cymru, pob un ohonom.
Adam Price AC
Arweinydd Plaid Cymru

Ein neges i ddinasyddion Ewropeaidd Cymru yw: mae croeso i chi yma yng Nghymru.

Ychwanegwch eich enw i'n llythyr.

22 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 20 o ymatebion

 • Hywel Wyn Jones
  signed 2019-11-08 14:09:35 +0000
 • Alun Guile
  signed 2019-11-07 16:43:22 +0000
 • Gareth Huws
  signed 2019-11-07 11:27:12 +0000
 • Gareth Walters
  signed 2019-11-07 08:47:29 +0000
 • Manon Dafydd
  signed 2019-11-06 21:31:26 +0000
 • Eurfyl Lewis
  signed 2019-11-06 19:19:25 +0000
 • Cris Haines
  signed via 2019-11-06 17:41:21 +0000
 • Myrddin Williams
  signed 2019-11-06 16:04:47 +0000
 • eleri owen
  signed 2019-11-06 15:10:37 +0000
 • Anne Jones
  signed 2019-11-06 13:38:17 +0000
 • Meic Haines
  signed 2019-11-06 13:38:16 +0000
 • Neville Evans
  signed 2019-11-06 11:11:00 +0000
 • D Michael M Jones
  signed via 2019-11-06 10:29:42 +0000
 • Steffan Webb
  @steffancaerdydd tweeted link to this page. 2019-11-06 10:10:34 +0000
  Sign the petition: Llythyr i ddinasyddion Ewropeaidd Cymru https://www.plaid.cymru/letter_llythyr?recruiter_id=89656
 • Steffan Webb
  signed 2019-11-06 10:10:18 +0000
 • Eilir Hughes
  signed 2019-11-06 09:54:40 +0000
 • Gwyneth Wynn Ui Ghaora
  signed 2019-11-06 09:49:37 +0000
 • Osian Roberts
  signed 2019-11-06 09:49:13 +0000
 • Stephen Phillips
  signed 2019-11-06 09:47:12 +0000
 • Gareth Wood
  signed 2019-11-06 09:46:28 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.