Ewrop yn well i hawliau LGBT, medd AC y Blaid

LGBT_(small).jpg

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb ac AC Arfon, Siân Gwenllian wedi dweud fod parhau yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn well i hawliau LGBT, ac i unigolion LGBT bleidleisio i Aros yn y refferendwm fis nesaf.

Dywedodd fod yr Undeb Ewropeaidd yn brwydro dros hawliau LGBT cryfach yn y 28 aelod-wladwriaeth ac i bob unigolyn gael yr un hawliau waeth pa wlad maent yn byw ynddi.

Plaid Cymru oedd y blaid fwyaf yn Senedd y DG y pleidleisiodd eu ASau yn unfrydol dros briodas gyfartal pan basiwyd hyn yn San Steffan.

Dywedodd Siân Gwenllian AC Plaid Cymru:

“Mae aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn rhan o’r frwydr fyd-eang dros hawliau LGBT.

“Mae’n bwysig hybu cydraddoldeb a thegwch ar draws pob carfan o gymdeithas a dyma rywbeth y mae’r Undeb Ewropeaidd yn ceisio wneud.

“Llynedd, galwodd Senedd Ewrop am hawliau cryfach i bobl LGBT ar draws Ewrop -cyfreithiau gwrth-wahaniaethu, cydnabod a hybu priodas rhwng yr un rhyw a thalu am weithredu ac ymchwil i leihau camwahaniaethu.

“Trwy’r Undeb Ewropeaidd, gallwn roi pwysau ar lywodraethau aden-dde ac adweithiol yn Ewrop i gydnabod hawliau LGBT a rhoi diogelwch a chefnogaeth i unigolion LGBT ym mhob gwlad yn Ewrop.

“Plaid Cymru oedd y blaid fwyaf yn Senedd y DG y pleidleisiodd eu ASau yn unfrydol dros briodas gyfartal pan gafodd ei basio yn San Steffan. Rydym eisiau gweld Cymru ac Ewrop decach lle mae gan bawb y rhyddid i fynegi eu rhywioldeb a’u hunaniaeth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.