Lindsay Whittle

Lindsay_Whittle_3.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Caerffili

Ganed Lindsay Whittle yng Nghaerffili ac y mae’n byw yn Abertridwr. Bu’n Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol. Mae Lindsay wedi brwydro pob etholiad Cynulliad hyd yma, a saith etholiad San Steffan, dros Blaid Cymru ac wedi ennill etholiadau cyngor lleol dro ar ôl tro ers 34 o flynyddoedd. Mae wedi penderfynu peidio â sefyll ar y rhestr y tro hwn er mwyn canolbwyntio ar ennill sedd Caerffili.

Lindsay yw llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Gydraddoldeb, Diogelwch Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol, ac y mae’n dal i wasanaethu fel Llywodraethwr i’w hen ysgol, Ysgol Gynradd Cwm Ifor.

Y tu allan i wleidyddiaeth, dilynodd Lindsay yrfa broffesiynol am lawer degawd fel Rheolwr Tai yng Nghaerdydd, ac y mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys tai a llywodraeth leol, yn ogystal â materion fel ymladd digartrefedd.

Helpwch ymgyrch Lindsay

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.