Lindsay Whittle

Ymgeisydd Dwyrain De Cymru (rhif 3)

Lindsay Whittle - Dwyrain De Cymru (3)

Soniwch amdanoch eich hun

Bûm yn Gynghorydd ers amser yng Nghaerffili gan wasanaethu ward Penyrheol am 45 mlynedd. Roeddwn yn arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 1999 tan 2004 ac eto o 2008 tan 2011 pan sicrheais dymor 5 mlynedd o wasanaeth fel aelod rhanbarthol o’r Cynulliad.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Fel cyn-reolwr tai, rwy’n awyddus i sicrhau bod tai fforddiadwy ar gael i bawb. Dylai safleoedd tir llwyd gael eu defnyddio gyntaf. Fy mhrif faterion ar gyfer y Senedd nesaf yw canolbwyntio ar iechyd meddwl yn dilyn y pandemig.

Beth wnewch chi dros Ddwyrain De Cymru petaech yn cael eich ethol?

Mae angen i’r llywodraeth fuddsoddi mwy yn economi Cymru.