AC y Blaid yn galw am warchod lleoliadau cerddoriaeth fyw

NeilWhiteBackground.jpg

Neil McEvoy yn annog y Cynulliad Cenedlaethol i weithredu ar ddeiseb a chryfhau deddfwriaeth gynllunio i warchod lleoliadau cerddoriaeth fyw Cymru 

Gwnaeth AC Canol De Cymru Neil McEvoy ddatganiad i’r Cynulliad Cenedlaethol ddoe yn rhybuddio am y bygythiad i gau lleoliadau ar Stryd Womanby, Caerdydd a lleoliadau cerddoriaeth fyw eraill ledled Cymru.

Mae Stryd Womanby yng nghanol dinas Caerdydd wedi colli tri lleoliad cerdd fyw hyd yma yn 2017 ac y mae dau arall dan fygythiad o’r hyn y cyfeiriodd Mr McEvoy atynt fel “cyfreithiau cynllunio gwan”. Mae rhyw 4,000 o bobl wedi llofnodi deiseb a gychwynnwyd gan yr arweinydd /cyfansoddwr Richard Vaughan yn galw am gyflwyno’r hyn sy’n cyfateb i ‘egwyddor cyfrwng newid’ a geir mewn deddfau cynllunio yn Lloegr.

Bydd Plaid Cymru yn rhoi cynnig gerbron y Cynulliad i newid deddfau cynllunio a gwreiddio egwyddor cyfrwng newid.

Meddai AC Canol De Cymru Neil McEvoy:

“Y broblem yw bod dau gynnig i ddatblygu yn stryd enwocaf Cymru am gerddoriaeth fyw, Stryd Womanby, ac y mae’r datblygiad yn fygythiad i’r lleoliadau cerddoriaeth oherwydd y deddfau cynllunio gwan yma yng Nghymru.

"Yn Lloegr, mae gennych egwyddor cyfrwng newid, sy’n golygu bod angen i ddatblygiadau newydd ystyried a gwneud lle i leoliadau cerddoriaeth byw sy’n bodoli eisoes, nid y ffordd arall. Mae’n bryd meddwl am beth fedrwn ni wneud, ac y mae angen i bobl o bob plaid wleidyddol wneud safiad a gwarchod y lleoliadau cerddoriaeth byw yng Nghymru.

"Dylid gwrthod y cynigion am Stryd Womanby oni cheir gwarantau cadarn nad effeithir ar fannau cerdd byw sydd yno eisoes.

"Mae angen i’n Senedd wrando ar y miloedd o bobl sydd wedi cymryd amser i lofnodi’r ddeiseb, oherwydd bod arnom angen newid yn y deddfau cynllunio, ac yr wyf yn galw ar bawb sy’n bresennol i sicrhau ein bod yn newid y gyfraith yma yng Nghymru a gwarchod ein lleoliadau cerddoriaeth fyw.”

DIWEDD

Nodiadau

Gallwch weld Neil McEvoy yn cyflwyno ei ddatganiad i’r Senedd yma: https://www.youtube.com/watch?v=uZJ5YnnLz8w  

Mae deiseb Richard Vaughan yma: https://www.assembly.wales/en/gethome/e-petitions/Pages/petitiondetail.aspx? PetitionID=1165 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.