Liz Musa

Liz_Musa.png

Pedwerydd ymgeisydd Plaid Cymru ar restr ranbarthol y Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae’n bleser gennyf gyflwyno fy hun fel eich ymgeisydd ar gyfer yr Etholiad Cynulliad. Fy enw yw Liz Musa ac fe ges i fy ngeni yng Nglan yr Afon, Caerdydd. Rwyf wedi bod yn briod i fy ngŵr Omar Musa am 36 mlynedd, ac rwyf wedi bod yn gweithio ers blynyddoedd gyda phobl hŷn. Ar hyn o bryd rwy’n Weithiwr Allweddol gyda Bawso yn rhoi cymorth i deuluoedd i ail-setlo yn eu cartref mabwysiedig yng Nghymru.

Rwyf wedi bod yn rhan o gymdeithas trigolion Tref Biwt ers dros bum mlynedd ar hugain yn negodi a helpu i ddatrys problemau ar ran y gymuned. Rwyf hefyd wedi bod yn Aelod Gwirfoddol o Fwrdd Cyngor Iechyd Cymunedol Caerdydd a’r Fro, yn cynrychioli’r sector wirfoddol.

Rwy’n credu’n gryf mewn cyfiawnder cymdeithasol dros bawb ac yn poeni’n arw ynghylch safonau addysg yn ein hysgolion gan mai addysg yw’r allwedd ar gyfer bywyd llwyddiannus. Ond nid dyma’r achos i lawer o’n plant fel mae pethau’n sefyll, sef pam fy mod yn rhoi fy enw gerbron i geisio newid pethau.

Helpwch ymgyrch Liz

Nôl i'r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.