Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

25/07/2016  Jonathan Edwards: Brexit - mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed
Jonathan Edwards: Brexit - mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed

Jonathan Edwards AS sy'n archwilio goblygiadau cyfansoddiadol Brexit gan ofyn y cwestiwn beth mae hyn yn ei olygu i Gymru.

Darllena fwy...

19/05/2016  Plaid Cymru yn cyflawni dros Gymru fel gwrthblaid gref
Plaid Cymru yn cyflawni dros Gymru fel gwrthblaid gref

Yn ein cytundeb un-bleidlais, mae Plaid Cymru wedi llwyddo i sicrhau pump o’r naw addewid allweddol oedd yn ein maniffesto, sy’n dangos sut y gall gwrthblaid effeithiol gyflawni dros bobl Cymru ym meysydd iechyd, addysg a’r economi.

Darllena fwy...

12/05/2016  Leanne Wood: Mae'n bryd am gydweithrediad a pharch
Leanne Wood: Mae'n bryd am gydweithrediad a pharch

Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood sy'n ysgrifennu am bleidlais yr wythnos hon i ethol y Prif Weinidog.

Darllena fwy...

11/05/2016  Colofn Hywel Williams
Colofn Hywel Williams

Colofn Hywel Williams o'r Cymro o Fai'r 4ydd, 2016.

Darllena fwy...

17/03/2016  Datganiad gan Elin Jones ar benderfyniad Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd
Datganiad gan Elin Jones ar benderfyniad Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd

Ein Gweinidog Iechyd Cysgodol Elin Jones yn esbonio pam fod ACau Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn Bil y llywodraeth.

Darllena fwy...

15/02/2016  Cymru Addysgedig - Plaid yn cynnig polisïau o’r crud i’r yrfa i fod o les i’n cymdeithas
Cymru Addysgedig - Plaid yn cynnig polisïau o’r crud i’r yrfa i fod o les i’n cymdeithas

Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru yn cyhoeddi polisïau fydd yn help i hybu economi Cymru a buddsoddi yn ein plant, ein myfyrwyr a’n hathrawon.

Darllena fwy...

27/01/2016  Datganiad Diwrnod Cofio'r Holocost - Leanne Wood
Datganiad Diwrnod Cofio'r Holocost - Leanne Wood

"Peidiwch Anwybyddu": anodd yw meddwl am eiriau a fyddai'n gallu atseinio mor bwerus heddiw â thema Diwrnod Cofio'r Holocst eleni.

Darllena fwy...

20/01/2016  Teyrnged i Glyn Erasmus
Teyrnged i Glyn Erasmus

Teyrnged i Drysorydd poblogaidd y Blaid Glyn Erasmus a fu farw yn annisgwyl yr wythnos ddiwethaf. 

Darllena fwy...

11/01/2016  Elin Jones: Bydd Cytundeb Canser Plaid Cymru yn torri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion
Elin Jones: Bydd Cytundeb Canser Plaid Cymru yn torri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion

Yn y blog hwn mae Elin Jones AC yn esbonio cynlluniau Plaid Cymru i wella'r gefnogaeth canser sydd ar gael yn y Gwasanaeth Iechyd.

Darllena fwy...

14/12/2015  Euro 2016: Deiseb Cymru v Lloegr
Euro 2016: Deiseb Cymru v Lloegr

Deiseb yn galw am ddatgan 16eg Mehefin 2016 yn ddiwrnod sifig cenedlaethol er mwyn i'r genedl gyfan fedru gwylio tîm pêl-droed Cymru yn gwneud hanes wrth iddynt herio Lloegr ym Mhencampwriaeth Ewropeaidd UEFA.

Darllena fwy...

10/12/2015  Perthynas ryfedd Llafur gyda dur - blog gan Bethan Jenkins AC
Perthynas ryfedd Llafur gyda dur - blog gan Bethan Jenkins AC

Dylai Llafur roi buddiannau pleidiol o'r neilltu er mwyn brwydro dros fuddiannau gweithwyr dur, yn ôl Bethan Jenkins AC. 

Darllena fwy...

30/11/2015  Dyfodol ein diwydiant dur - blog gan Scott Bamsey
Dyfodol ein diwydiant dur - blog gan Scott Bamsey

Mae dyfydol ein diwydiant dur yn y fantol yn ôl Scott Bamsey, ac mae angen i'r llywodraeth ymateb ar frys er mwyn ei achub.

Darllena fwy...

17/11/2015  Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai
Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai

Blog gan Jocelyn Davies AC ynglŷn ag effeithiau tebygol penderfyniad Llafur i bleidleisio yn erbyn cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno rheolau rhent yng Nghymru.

Darllena fwy...

06/11/2015  Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd
Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd

Blog ar gyhoeddiad Plaid Cymru y byddan yn gwella cyfle plant mewn bywyd,drwy gynyddu’r ddarpariaeth addysg gynnar i blant tair oed o 10 i 15 awr yn nhymor nesaf y Cynulliad ac i 30 awr dros y 10 mlynedd nesaf. 

Darllena fwy...

13/10/2015  'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones
'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones

Yn ddiweddar fe wnaeth Elin Jones gyhoeddi y byddai Plaid Cymru yn darparu gofal cymdeithasol am ddim i bawb dros 65 o fewn dau dymor o lywodraeth. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn ystod araith yng Ngwesty Dewi Sant yng Nghaerdydd, lle siaradodd Elin Jones am y meddwl y tu ôl i’r cyhoeddiad gan ei roi yng nghyd-destun ehangach o dorri’r muriau sy’n bodoli rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Dyma gynnwys llawn yr araith.

Darllena fwy...

12/10/2015  Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus: Papur Polisi Plaid Cymru
Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus: Papur Polisi Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi papur polisi yn amlinellu ei safbwynt ar ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus.

Darllena fwy...

12/10/2015  Siarad efo Siân Gwenllian
Siarad efo Siân Gwenllian

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Arfon yn Etholiad y Cynulliad fis Mai nesaf yn cael ei chyfweld gan Sion Trewyn, myfyriwr sy’n aelod o Plaid Cymru Ifanc, amdani hi a'i hymgyrch. 

Darllena fwy...

09/10/2015  'Mae darparu gofal cymdeithasol am ddim yn rhan o'r cytundeb cymdeithasol' - Elin Jones
'Mae darparu gofal cymdeithasol am ddim yn rhan o'r cytundeb cymdeithasol' - Elin Jones

Ein Gweinidog Iechyd Cysgodol yn esbonio pam fod Plaid Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu gofal cymdeithasol am ddim i'r henoed a sut rydym am wireddu'r amcan.

Darllena fwy...

30/09/2015  Sian Gwenllian: Llais cryf dros Arfon
Sian Gwenllian: Llais cryf dros Arfon

Mi fydd Sian Gwenllian yn lais newydd a llais cryf dros Arfon.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 20 - Nesaf - Olaf