RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

17/04/2015  'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood
'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood

Yn ôl Leanne Wood mae'r sylw digynsail i Blaid Cymru yn ystod yr etholiad hwn nid yn unig wedi rhoi’r cyfle i’r Blaid gyrraedd cynulleidfa ehangach ond hefyd wedi rhoi lle i Gymru ar y llwyfan Prydeinig.

Darllena fwy...

02/04/2015  Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd
Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd

Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd

Darllena fwy...

25/03/2015  John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'
John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'

Fe wnaeth trigolion Môn ennill brwydr bwysig o ran Hawliau Maenorol, ond rwan mae gelyn arall ar y gorwel...

Darllena fwy...

11/03/2015  Liz Musa yn adrodd y stori o sut y gwnaeth hi ‘ddod allan’ dros Blaid Cymru
Liz Musa yn adrodd y stori o sut y gwnaeth hi ‘ddod allan’ dros Blaid Cymru

Stori un cefnogwr o sut y gwnaeth hi ddatgelu i'w gŵr ei bod yn cefnogi Plaid Cymru - ar ôl 27 mlynedd.

Darllena fwy...

07/03/2015  Mair Rowlands - Ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd
Mair Rowlands - Ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd

Blas o araith Mair Rowlands, Ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd

Darllena fwy...

07/03/2015  Dafydd Meurig - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn Aberconwy
Dafydd Meurig - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn Aberconwy

Dafydd Meurig - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn Aberconwy

Darllena fwy...

07/03/2015  John Osmond - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru ym Mhreseli Penfro
John Osmond - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru ym Mhreseli Penfro

John Osmond - Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru ym Mhreseli Penfro

Darllena fwy...

12/02/2015  Colofn Hywel Williams
Colofn Hywel Williams

Ynysiad mewn waliau eu tai, democratiaeth a fan binc nawddoglyd Llafur sy'n mynd â sylw Hywel Williams AS yn ei golofn ddiweddara'.

Darllena fwy...

04/02/2015  Cyfle Euraidd i Blaid Cymru
Cyfle Euraidd i Blaid Cymru

Jonathan Edwards AS yn esbonio sut mae'r daeargryn gwleidyddol yn yr Alban yn gyfle gwych i newid Cymru er gwell.

Darllena fwy...

28/01/2015  Deiseb: Na i symud Trident i Gymru
Deiseb: Na i symud Trident i Gymru

Mae adroddiadau yn y wasg bod yr Weinyddiaeth Amddiffyn yn ystyried symud arfau niwclear Prydeinig i Gymru. Arwyddwch ein deiseb er mwyn datgan nad ydych chi yn fodlon gweld hyn yn digwydd.

Darllena fwy...

22/01/2015  Trident: 'Cyfle i bawb ddangos eu hochr'
Trident: 'Cyfle i bawb ddangos eu hochr'

Trident, y dadlau ynghylch iechyd a Jac yr Undeb ar drwyddedi sy'n mynd a sylw Hywel Williams yn ei golofn wythnosol o San Steffan.

Darllena fwy...

19/01/2015  'Propoganda ar ran pleidiau unoliaethol ar drothwy etholiad'
'Propoganda ar ran pleidiau unoliaethol ar drothwy etholiad'

Y pynciau sy'n mynd a sylw Hywel Williams yn ei golofn ddiweddara' yw'r ymgais i roi Jac yr Undeb ar ein trwyddedau gyrru ac ymosodiadau Llafur ar y gwasanaeth iechyd.

Darllena fwy...

05/01/2015  Adduned Blwyddyn Newydd Simon Thomas
Adduned Blwyddyn Newydd Simon Thomas

Adduned blwyddyn newydd Simon Thomas yw parhau i ddwyn y llywodraeth i gyfrif a brwydro dros yr iaith ym myd addysg.

Darllena fwy...

01/01/2015  Adduned Blwyddyn Newydd Elin Jones
Adduned Blwyddyn Newydd Elin Jones

Adduned blwyddyn newydd Elin Jones yw parhau i sicrhau parhau y GIG fel gwasanaeth cyhoeddus.

Darllena fwy...

30/12/2014  Adduned Blwyddyn Newydd Llŷr Gruffydd
Adduned Blwyddyn Newydd Llŷr Gruffydd

Adduned blwyddyn newydd Llŷr Gruffydd yw sicrhau bod ffracio ddim yn digwydd yng Nghymru.

Darllena fwy...

28/12/2014  Adduned Blwyddyn Newydd Rhun ap Iorwerth
Adduned Blwyddyn Newydd Rhun ap Iorwerth

Adduned blwyddyn newydd Rhun ap Iorwerth yw gweithio i sicrhau bod potensial economaidd Cymru yn cael ei wireddu.

Darllena fwy...

15/12/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Yn ei golofn yr wythnos hon mae Hywel Williams AS yn ystyried y newidiadau sydd ar droed i'n system bensiynau.

Darllena fwy...

12/12/2014  Plaid Ifanc yn lansio gwefan newydd
Plaid Ifanc yn lansio gwefan newydd

Mae Plaid Ifanc wedi lansio gwefan newydd sy'n llawn erthyglau diddorol a phob math o gynnwys gwahanol.

Darllena fwy...

10/12/2014  Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau ar Facebook
Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau ar Facebook

Mi fydd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau yn fyw ar Facebook nos Iau Rhagfyr 11 am 7pm.

Darllena fwy...

10/12/2014  Prif Weinidog yn methu esbonio'r ffigwr o £1 biliwn
Prif Weinidog yn methu esbonio'r ffigwr o £1 biliwn

Y Prif Weinidog yn methu â chynnig eglurhad o honiad aelod ei blaid y byddai Cymru wedi colli £1 biliwn petai treth incwm wedi cael ei ddatganoli ers 2010.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 18 - Nesaf - Olaf