Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

17/11/2015  Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai
Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai

Blog gan Jocelyn Davies AC ynglŷn ag effeithiau tebygol penderfyniad Llafur i bleidleisio yn erbyn cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno rheolau rhent yng Nghymru.

Darllena fwy...

06/11/2015  Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd
Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd

Blog ar gyhoeddiad Plaid Cymru y byddan yn gwella cyfle plant mewn bywyd,drwy gynyddu’r ddarpariaeth addysg gynnar i blant tair oed o 10 i 15 awr yn nhymor nesaf y Cynulliad ac i 30 awr dros y 10 mlynedd nesaf. 

Darllena fwy...

13/10/2015  'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones
'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones

Yn ddiweddar fe wnaeth Elin Jones gyhoeddi y byddai Plaid Cymru yn darparu gofal cymdeithasol am ddim i bawb dros 65 o fewn dau dymor o lywodraeth. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn ystod araith yng Ngwesty Dewi Sant yng Nghaerdydd, lle siaradodd Elin Jones am y meddwl y tu ôl i’r cyhoeddiad gan ei roi yng nghyd-destun ehangach o dorri’r muriau sy’n bodoli rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Dyma gynnwys llawn yr araith.

Darllena fwy...

12/10/2015  Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus: Papur Polisi Plaid Cymru
Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus: Papur Polisi Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi papur polisi yn amlinellu ei safbwynt ar ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus.

Darllena fwy...

12/10/2015  Siarad efo Siân Gwenllian
Siarad efo Siân Gwenllian

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Arfon yn Etholiad y Cynulliad fis Mai nesaf yn cael ei chyfweld gan Sion Trewyn, myfyriwr sy’n aelod o Plaid Cymru Ifanc, amdani hi a'i hymgyrch. 

Darllena fwy...

09/10/2015  'Mae darparu gofal cymdeithasol am ddim yn rhan o'r cytundeb cymdeithasol' - Elin Jones
'Mae darparu gofal cymdeithasol am ddim yn rhan o'r cytundeb cymdeithasol' - Elin Jones

Ein Gweinidog Iechyd Cysgodol yn esbonio pam fod Plaid Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu gofal cymdeithasol am ddim i'r henoed a sut rydym am wireddu'r amcan.

Darllena fwy...

30/09/2015  Sian Gwenllian: Llais cryf dros Arfon
Sian Gwenllian: Llais cryf dros Arfon

Mi fydd Sian Gwenllian yn lais newydd a llais cryf dros Arfon.

Darllena fwy...

28/09/2015  Cynlluniau Plaid Cymru ar gyfer materion tai yng Nghymru, gan Dr Ian Johnson
Cynlluniau Plaid Cymru ar gyfer materion tai yng Nghymru, gan Dr Ian Johnson

Ian Johnson sy'n ysgrifennu am atebion Plaid Cymru i'r heriau yn ymwneud â thai sy'n wynebu Cymru heddiw.

Darllena fwy...

19/09/2015  Mater o Fywyd a Marwolaeth
Mater o Fywyd a Marwolaeth

Blog Jill Evans ASE am yr argyfwng ffoaduriaid presennol, 'Mater o Fywyd a Marwolaeth'.

Darllena fwy...

18/09/2015  Elin Jones: Bydd Plaid Cymru yn gostwng amseroedd aros am ddiagnosis - a dyma sut
Elin Jones: Bydd Plaid Cymru yn gostwng amseroedd aros am ddiagnosis - a dyma sut

Elin Jones sy'n esbonio sut y bydd Plaid Cymru yn lleihau'r amser mae cleifion yn aros i dderbyn diagnosis ar gyfer salwch gan gynnwys canser.

Darllena fwy...

14/09/2015  Dafydd Wigley: Oes Corbyn / Jones a’r cyfleoedd i Blaid Cymru
Dafydd Wigley: Oes Corbyn / Jones a’r cyfleoedd i Blaid Cymru

Dafydd Wigley yn dadlau fod rhaniadau o fewn y blaid Lafur ynghyd â'r record gwarthus mewn llywodraeth yng Nghymru yn gyfle aruthrol i Blaid Cymru.

Darllena fwy...

09/09/2015  Achub a Chryfhau ein Gwasanaeth Iechyd
Achub a Chryfhau ein Gwasanaeth Iechyd

Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru Elin Jones sy'n esbonio'r polisi o glustnodi £590m ar gyfer gwasanaethau iechyd Cymru ac o ble fydd yr arian yn dod.

Darllena fwy...

12/08/2015  Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybir
Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybir

Araith Liz Saville Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod ynghylch pobl ifanc a gwleidyddiaeth.

Darllena fwy...

16/07/2015  Elin Jones: Bydd treth ar ddiodydd llawn siwgr yn gwella canlyniadau iechyd
Elin Jones: Bydd treth ar ddiodydd llawn siwgr yn gwella canlyniadau iechyd

Y Gweinidog Iechyd Cysgodol Elin Jones yn dadlau y byddai cynllun Plaid Cymru i gyflwyno treth ar ddiodydd llawn siwgr yn dod â buddiannau iechyd sylweddol i Gymru.

Darllena fwy...

10/07/2015  Plaid Cymru'n barod i amddiffyn Cymru rhag arbrawf ideolegol peryglus y Torïaid
Plaid Cymru'n barod i amddiffyn Cymru rhag arbrawf ideolegol peryglus y Torïaid

Jonathan Edwards sy'n rhybuddio am effeithiau'r Gyllideb bur Dorïaidd gyntaf ers 19 mlynedd ac yn esbonio be wnaiff Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y gwaethaf o'r toriadau.

Darllena fwy...

20/05/2015  'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad
'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Hywel Williams sy'n cnoi cil a rhannu ambell i gyfrinach wrth i San Steffan ymgynnull ar gyfer tymor seneddol arall.

Darllena fwy...

02/05/2015  Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov
Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov

Dafydd Trystan yn dadansoddi arolwg pol YouGov sydd wedi rhoi hwb anferth i ymgyrch etholiadol Plaid Cymru.

Darllena fwy...

17/04/2015  'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood
'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood

Yn ôl Leanne Wood mae'r sylw digynsail i Blaid Cymru yn ystod yr etholiad hwn nid yn unig wedi rhoi’r cyfle i’r Blaid gyrraedd cynulleidfa ehangach ond hefyd wedi rhoi lle i Gymru ar y llwyfan Prydeinig.

Darllena fwy...

02/04/2015  Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd
Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd

Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd

Darllena fwy...

25/03/2015  John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'
John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'

Fe wnaeth trigolion Môn ennill brwydr bwysig o ran Hawliau Maenorol, ond rwan mae gelyn arall ar y gorwel...

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 19 - Nesaf - Olaf