Plaid Cymru

Ewch i’n gwefan ymgyrch newydd sbon / Visit our brand new campaign website

Ymlaen! Forward!

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

19/05/2016  Plaid Cymru yn cyflawni dros Gymru fel gwrthblaid gref
Plaid Cymru yn cyflawni dros Gymru fel gwrthblaid gref

Yn ein cytundeb un-bleidlais, mae Plaid Cymru wedi llwyddo i sicrhau pump o’r naw addewid allweddol oedd yn ein maniffesto, sy’n dangos sut y gall gwrthblaid effeithiol gyflawni dros bobl Cymru ym meysydd iechyd, addysg a’r economi.

Darllena fwy...

12/05/2016  Leanne Wood: Mae'n bryd am gydweithrediad a pharch
Leanne Wood: Mae'n bryd am gydweithrediad a pharch

Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood sy'n ysgrifennu am bleidlais yr wythnos hon i ethol y Prif Weinidog.

Darllena fwy...

11/05/2016  Colofn Hywel Williams
Colofn Hywel Williams

Colofn Hywel Williams o'r Cymro o Fai'r 4ydd, 2016.

Darllena fwy...

17/03/2016  Datganiad gan Elin Jones ar benderfyniad Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd
Datganiad gan Elin Jones ar benderfyniad Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd

Ein Gweinidog Iechyd Cysgodol Elin Jones yn esbonio pam fod ACau Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn Bil y llywodraeth.

Darllena fwy...

15/02/2016  Cymru Addysgedig - Plaid yn cynnig polisïau o’r crud i’r yrfa i fod o les i’n cymdeithas
Cymru Addysgedig - Plaid yn cynnig polisïau o’r crud i’r yrfa i fod o les i’n cymdeithas

Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru yn cyhoeddi polisïau fydd yn help i hybu economi Cymru a buddsoddi yn ein plant, ein myfyrwyr a’n hathrawon.

Darllena fwy...

27/01/2016  Datganiad Diwrnod Cofio'r Holocost - Leanne Wood
Datganiad Diwrnod Cofio'r Holocost - Leanne Wood

"Peidiwch Anwybyddu": anodd yw meddwl am eiriau a fyddai'n gallu atseinio mor bwerus heddiw â thema Diwrnod Cofio'r Holocst eleni.

Darllena fwy...

20/01/2016  Teyrnged i Glyn Erasmus
Teyrnged i Glyn Erasmus

Teyrnged i Drysorydd poblogaidd y Blaid Glyn Erasmus a fu farw yn annisgwyl yr wythnos ddiwethaf. 

Darllena fwy...

11/01/2016  Elin Jones: Bydd Cytundeb Canser Plaid Cymru yn torri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion
Elin Jones: Bydd Cytundeb Canser Plaid Cymru yn torri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion

Yn y blog hwn mae Elin Jones AC yn esbonio cynlluniau Plaid Cymru i wella'r gefnogaeth canser sydd ar gael yn y Gwasanaeth Iechyd.

Darllena fwy...

14/12/2015  Euro 2016: Deiseb Cymru v Lloegr
Euro 2016: Deiseb Cymru v Lloegr

Deiseb yn galw am ddatgan 16eg Mehefin 2016 yn ddiwrnod sifig cenedlaethol er mwyn i'r genedl gyfan fedru gwylio tîm pêl-droed Cymru yn gwneud hanes wrth iddynt herio Lloegr ym Mhencampwriaeth Ewropeaidd UEFA.

Darllena fwy...

10/12/2015  Perthynas ryfedd Llafur gyda dur - blog gan Bethan Jenkins AC
Perthynas ryfedd Llafur gyda dur - blog gan Bethan Jenkins AC

Dylai Llafur roi buddiannau pleidiol o'r neilltu er mwyn brwydro dros fuddiannau gweithwyr dur, yn ôl Bethan Jenkins AC. 

Darllena fwy...

30/11/2015  Dyfodol ein diwydiant dur - blog gan Scott Bamsey
Dyfodol ein diwydiant dur - blog gan Scott Bamsey

Mae dyfydol ein diwydiant dur yn y fantol yn ôl Scott Bamsey, ac mae angen i'r llywodraeth ymateb ar frys er mwyn ei achub.

Darllena fwy...

17/11/2015  Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai
Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai

Blog gan Jocelyn Davies AC ynglŷn ag effeithiau tebygol penderfyniad Llafur i bleidleisio yn erbyn cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno rheolau rhent yng Nghymru.

Darllena fwy...

06/11/2015  Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd
Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd

Blog ar gyhoeddiad Plaid Cymru y byddan yn gwella cyfle plant mewn bywyd,drwy gynyddu’r ddarpariaeth addysg gynnar i blant tair oed o 10 i 15 awr yn nhymor nesaf y Cynulliad ac i 30 awr dros y 10 mlynedd nesaf. 

Darllena fwy...

13/10/2015  'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones
'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones

Yn ddiweddar fe wnaeth Elin Jones gyhoeddi y byddai Plaid Cymru yn darparu gofal cymdeithasol am ddim i bawb dros 65 o fewn dau dymor o lywodraeth. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn ystod araith yng Ngwesty Dewi Sant yng Nghaerdydd, lle siaradodd Elin Jones am y meddwl y tu ôl i’r cyhoeddiad gan ei roi yng nghyd-destun ehangach o dorri’r muriau sy’n bodoli rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Dyma gynnwys llawn yr araith.

Darllena fwy...

12/10/2015  Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus: Papur Polisi Plaid Cymru
Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus: Papur Polisi Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi papur polisi yn amlinellu ei safbwynt ar ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus.

Darllena fwy...

12/10/2015  Siarad efo Siân Gwenllian
Siarad efo Siân Gwenllian

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Arfon yn Etholiad y Cynulliad fis Mai nesaf yn cael ei chyfweld gan Sion Trewyn, myfyriwr sy’n aelod o Plaid Cymru Ifanc, amdani hi a'i hymgyrch. 

Darllena fwy...

09/10/2015  'Mae darparu gofal cymdeithasol am ddim yn rhan o'r cytundeb cymdeithasol' - Elin Jones
'Mae darparu gofal cymdeithasol am ddim yn rhan o'r cytundeb cymdeithasol' - Elin Jones

Ein Gweinidog Iechyd Cysgodol yn esbonio pam fod Plaid Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu gofal cymdeithasol am ddim i'r henoed a sut rydym am wireddu'r amcan.

Darllena fwy...

30/09/2015  Sian Gwenllian: Llais cryf dros Arfon
Sian Gwenllian: Llais cryf dros Arfon

Mi fydd Sian Gwenllian yn lais newydd a llais cryf dros Arfon.

Darllena fwy...

28/09/2015  Cynlluniau Plaid Cymru ar gyfer materion tai yng Nghymru, gan Dr Ian Johnson
Cynlluniau Plaid Cymru ar gyfer materion tai yng Nghymru, gan Dr Ian Johnson

Ian Johnson sy'n ysgrifennu am atebion Plaid Cymru i'r heriau yn ymwneud â thai sy'n wynebu Cymru heddiw.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 20 - Nesaf - Olaf