Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Adfer Enw Da Môn

02/03/2013

Mewn sesiwn arbennig yn eu Cynhadledd, bu Plaid Cymru yn cyflwyno nifer o’u hymgeiswyr ar gyfer etholiad Mai 2ail i Gyngor Ynys Môn.

 

Bu’r Cynghorydd Vaughan Hughes (Llanbedrgoch) yn amlinellu slogan y blaid, “Adfer Enw Da Môn”, ac yn siarad am yr angen i sicrhau na fydd yr hyn yr oedd o’n ei alw’n “ddyddiau o warth a chywilydd” byth yn dychwelyd. Galwodd y Cynghorydd Hughes ar drigolion yr ynys i ethol cynghorwyr a fydd yn atebol i ddisgyblaeth plaid wleidyddol, a dywedodd fod gan Plaid Cymru’r profiad a’r weledigaeth i adfer ffydd yn y cyngor.

Dywedodd arweinydd presennol Grwp Plaid Cymru ar y cyngor, Cyng Bob Parry, mai blaenoriaeth cyngor dan arweiniad Plaid Cymru fyddai creu cyfnod o sefydlogrwydd ar yr ynys, gwarchod swyddi fel bod pobl ifanc yn gallu aros ar Ynys Môn, a gweithio gyda Choleg Menai i fynd i’r afael ag anghenion hyfforddi. Clywodd cynrychiolwyr y gynhadledd hefyd gan ymgeiswyr eraill a wnaeth argraff arnynt gan gynnwys Nicola Roberts, nyrs milfeddygol o Langefni, y cyn-athro Edward Morus Jones a’r cyfreithiwr Meirion Jones.

Bu’r ymgeiswyr yn talu teyrnged i waith yr Aelod Cynulliad lleol Ieuan Wyn Jones, ac fe wnaeth Cyng Bob Parry gloi’r sesiwn trwy alw am adfer enw da’r sir.

Tagiauynys mon