Y Llechen - Blog Plaid Cymru

Mae Llafur wedi colli eu cyfeiriad moesol

lebah.jpg

Unwaith arferai Llafur yng Nghymru gadw gweddill Llafur y DG yn onest.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pam fod yn rhaid i’r gyfraith newid i atal aflonyddu trwy’r llysoedd

LSR_conf_3.jpg

Bu Richard (nid ei enw iawn) yn dioddef stelcian ers dros chwe blynedd. Mae ei stelciwr dro ar ôl tro yn dwyn hawliadau di-sail, trafferthus yn ei erbyn yn y Llys Sifil. Mae’n rhaid i Richard ei gynrychioli ei hun oherwydd diffyg arian. Er bod ei stelciwr yn destun gorchymyn atal, mae’n cael caniatâd i groesholi Richard yn y llysoedd sifil a’i gam-drin ymhellach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cadw Llafur yn Onest er mwyn Cymru Decach

AdamPrice2.jpg

Eleni, rhoddodd nifer o gymunedau eu ffydd ym Mhlaid Cymru yn y blwch pleidleisio. O’r de i’r gogledd, o’r dwyrain i’r gorllewin, rydym wedi gwreiddio mewn rhannau o’r wlad, sy’n rhoi llwyfan i ni adeiladu Cymru o uchelgais a chyfiawnder. Yr wythnos hon, rhydym yn dangos eto y gallwn ddal y Llywodraeth Lafur i gyfrif, a thrafod ar yr un pryd i gael gwelliannau cadarnhaol er lles y genedl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy nhaith i San Steffan - Ben Lake AS

BL.jpg

Ben Lake sy'n ysgrifennu am ei wythnosau cyntaf fel Aelod Seneddol newydd Ceredigion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Poteli blaendal-dychwelyd yw'r ateb wrth i blastig lygru ein moroedd

Rhannu

Gweledigaeth Plaid Cymru am sector amaethyddol llwyddiannus yng Nghymru wedi Brexit

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Gan Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, Simon Thomas AC

Byddai amaethyddiaeth yn wynebu’r effaith fwyaf o adael yr Undeb Ewropeaidd yn ôl ymchwil gan yr NFU, oherwydd, am bob £1 a fuddsoddir yn y DG, mae ffermio yn rhoi £7.40 yn ôl i’r economi.

Mae arnom angen y fframwaith reoleiddio a’r polisïau iawn i leihau gymaint ag sydd modd y niwed a achosir i’r sector. Ar yr un pryd, mae posibilrwydd y bydd rhai newidiadau, megis cael rhywbeth yn lle’r Polisi Amaethyddol Cyffredin, yn gallu cyflwyno gwelliannau amaethyddol ac amgylcheddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Rhesymau Plaid Cymru dros Gyd-awduro'r Papur Gwyn ar Brexit' gan Leanne Wood

2016_LW_3.JPG

Mae araith Theresa May yr wythnos ddiwethaf wedi amlinellu yn fwy nag erioed pam ei bod yn hollbwysig fod Plaid Cymru yn amddiffyn ac yn sefyll dros fuddiannau cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Myfyrion ar dymor Cynulliad cyntaf Aelod Cynulliad newydd

 Steffan_Lewis_AM.jpg

gan Steffan Lewis AC

Mae’n rhyfeddol pa mor gyflym mae pethau’n digwydd. Am 4am rydych mewn neuadd chwaraeon ddrafftiog yn y cyfrif, yn aros i glywed a aeth canlyniad yr etholiad o’ch plaid, yna rai oriau yn unig yn ddiweddarach, dyna chi’n sefyll yn y Senedd yn tyngu’r llw. 

Darllenwch fwy
Rhannu

'Brexit: Mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed' - Jonathan Edwards AS

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Yn ysgrifennu yn y Times Red Box, mae Jonathan Edwards AS yn trafod y peryglon mae Brexit yn achosi i Gymru ac yn cynnig cyngor i Lywodraeth Cymru ynglŷn â sut i fynd ati i amddiffyn buddiannau Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.