Leanne: rhaid i aelodaeth lawn o'r farchnad sengl fod yn "llinell goch" yn y trafodaethau Brexit

LW_2016_states.JPG

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw y dylai sicrhau aelodaeth lawn o'r farchnad sengl fod yn "llinell goch" i Gymru yn y trafodaethau ar ymadawiad y DG o'r Undeb Ewropeaidd.

Daw'r alwad yn dilyn ymweliad dirprwyaeth Plaid Cymru a Brwsel ble y bu Leanne Wood, yr Ysgrifennydd Cysgodol dros Faterion Allanol Steffan Lewis AC a'r Ysgrifennydd Cysgodol dros Gyllid a'r Economi Adam Price AC yn cwrdd ag amryw o genadaethau'r UE o sawl gwlad a rhanbarth i ddysgu mwy am gysylltiadau masnach ac economaidd gyda'r UE a'r opsiynau ar gael i Gymru.

Pwysleisiodd Leanne Wood y gwahaniaeth rhwng 'mynediad i' ac 'aelodaeth o'r' farchnad sengl, gan ychwanegu y byddai sicrhau'r ail yn hanfodol er mwyn gwarchod miloedd o swyddi Cymreig a chynnal cysylltiadau masnach heb i Gymru orfod talu tariffiau.

Mynegodd hi bryder gyda safbwynt yr arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, sydd wedi dweud ei fod yn gwrthwynebu aelodaeth o'r farchnad sengl, gan nodi fod y farn hon "yn gwbl groes" i fuddiannau cenedlaethol Cymru.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"O ran trafodaethau Brexit, gwarchod ein heconomi ddylai fod yn brif flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.

"Rhaid i hyn gynnwys sicrhau aelodaeth lawn o'r farchnad sengl i Gymru, fel llinell goch mewn unrhyw drafodaethau.

"Gellir dadlau fod aelodaeth o'r farchnad sengl yn bwysicach i Gymru nag unrhyw ran arall o'r DG am fod allforio'n dwyn elw i ni. Rydym hefyd yn elwa o sawl cytundeb masnach rydd ledled y byd yn sgil ein haelodaeth bresennol o'r farchnad sengl.

"Mae'n destun pryder clywed arweinydd y blaid Lafur yn gwrthwynebu aelodaeth o'r farchnad sengl - safbwynt sydd yn gwbl groes i fuddiannau cenedlaethol Cymru.

"Mae hefyd yn hanfodol fod Llywodraeth Cymru'n sicrhau veto ar delerau terfynol y cytundeb DG-UE fydd yn cael ei negodi gan Theresa May a'i thim Brexit. Ni allwn eistedd yn ol a gadael i San Steffan benderfynu ar ddyfodol ein gwlad.

"Os yw'r cytundeb terfynol sy'n dod gerbron yn peri bygythiad i economi a chymunedau Cymru mewn unrhyw ffordd, ni fydd Plaid Cymru yn ei gefnogi."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.