Plaid yn cefnogi penderfyniad y Goruchaf Lys i roi llais i Lywodraeth Cymru ar Brexit

Steffan_Lewis.jpg 

Mae Plaid Cymru wedi datgan ei chefnogaeth i benderfyniad y Goruchaf Lys i ganiatau Llywodraeth Cymru i ymyrryd yn yr ornest gyfreithiol dros sut y dylid dechrau'r broses Brexit yn ffurfiol.

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol:

"Mae Plaid Cymru'n cefnogi penderfyniad y Goruchaf Lys i ganiatau Llywodraeth Cymru i ymyrryd yn yr ornest gyfreithiol dros sut y dylid dechrau'r broses Brexit yn ffurfiol.

"Bydd pobl yng Nghymru'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan weithredoedd Llywodraeth y DG ac mae'n fater syml o ddemocratiaeth fod ein buddiannau fel cenedl yn cael eu hyrwyddo a'u gwarchod wrth i'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd gychwyn.

"Yn eu datganiadau i'r Goruchaf Lys, rhaid i Lywodraeth Cymru bwysleisio y dylai'r Cynulliad Cenedlaethol gynnal pleidlais ar dermau sut fydd y broses Brexit yn dechrau'n ffurfiol, a bod rhaid i Lywodraeth y DU barchu canlyniad y bleidlais honno.

"Ar Fehefin 23, do pleidleisiodd pobl Cymru i Adael ond ni wnaethant bleidleisio i ganoli grym yn San Steffan na chwaith i roi mandad i'r Toriaid i ddinistrio ein heconomi drwy olrhain strategaeth anghyfrifol o dorri cysylltiadau economaidd.

"Rhaid i lais Cymru gael ei glywed wrth i benderfyniadau tyngedfennol dros ddyfodol ein gwlad gael eu gwneud."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.