Llywodraeth Cymru yn 'cysgu wrth y llyw' dros fusnesau Cymreig

30219200567_30c66c2c7b_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o ‘gysgu wrth y llyw’ a hwythau heb wybod am benderfyniad y cyflenwr rhannau ceir Schaeffler i gau eu safle yn Llanelli oherwydd ‘ansicrwydd Brexit'.

Yr oedd Adam Price AC yn siarad ar ôl CPW pryd yr holodd y Prif Weinidog am y nifer cynyddol o fusnesau Cymreig sy’n gwerthu allan i gwmnïau y tu allan i Gymru.

Dywedodd arweinydd y Blaid fod llawer o fusnesau canolig Cymreig wedi eu cymryd drosodd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,

“Ers haf llynedd, gwerthwyd y cwmni peirianneg sifil Alun Griffiths o’r Fenni i Tarmac. Gwerthwyd Gap Personnel o Wrecsam, un o bum cwmni recriwtio mwyaf Prydain, i Trust Tech o Siapan. Prynwyd Princes Gate, o Sir Benfro, un o’r wyth cwmni dŵr mwynol mwyaf yn y DG, gan Nestlé. Fel hyn, fydd dim ar ôl toc.

“Ai rhan o’r broblem yw gor-bwyslais polisi’r Llywodraeth ar fewnfuddsoddi? Wrth gwrs, mae arnom angen strategaeth ar gyfer cwmnïau o dramor, ond yn hytrach nac ysgrifennu sieciau gwag i eliffantod gwyn, fyddai hi ddim yn well i Lywodraeth Cymru roi mwy o ystyriaeth i ddiogelu’r cwmnïau sydd gennym?

“Buaswn yn awgrymu mai diffyg ymateb Llywodraeth Cymru i ymchwiliad y Comisiwn Ewropeaidd i uno ThyssenKrupp a Tata, a allai olygu gwerthu safle Trostre a’u diffyg rhoi gwybodaeth i safle Schaeffler yn Llanelli yw’r dystiolaeth gliriaf fod y Llywodraeth Lafur yn cysgu wrth lyw’r cerbyd wrth i ni blymio dros y dibyn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.