Llywodraeth San Steffan yn hyfforddi peilotiaid Saudi ar Ynys Môn ar waethaf y risg ddiogelwch

raf.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Amddiffyn, Jonathan Edwards AS, wedi galw ar Lywodraeth San Steffan i roi’r gorau i ddefnyddio Cymru fel “maes chwarae milwrol” ymysg datgeliadau fod peilotiaid o fyddin Saudi Arabia yn cael eu hyfforddi yn RAF Fali.

Datgelodd AS Plaid Cymru, mewn cwestiwn seneddol ysgrifenedig, fod peilotiaid Saudi yn cael eu hyfforddi yn RAF Fali, gan honni bod y risg ddiogelwch yn “ddibwys”. Cadarnhaodd y Gweinidog Gwladol dros Amddiffyn, Mark Lancaster AS, fod y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi methu hyd yn oed â chrybwyll risg ddiogelwch bosib yr hyfforddiant hwn wrth Heddlu Gogledd Cymru.

Mae gan Lywodraeth y DG gysylltiadau milwrol cryf â regime Saudi Arabia, gyda Llywodraeth Prydain yn gwerthu gwerth £1.13bn o gyfarpar milwrol i Saudi Arabia yn 2017, er iddynt fod yng nghanol y gwrthdaro gwaedlyd yn Yemen.

Meddai AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Dyma fwy o brawf eto fyth fod Llywodraeth Prydain yn synied am Gymru fel dim mwy nac anialdir, gan ddefnyddio ein cenedl fel maes chwarae milwrol. Mae’r Hyfforddiant Tactegol Milwrol Cymreig yn ymestyn dros y rhan fwyaf o’n gwlad ac yn rhoi bod i weithgaredd hedfan lefel isel iawn. 

“Does dim byd newydd am Lywodraeth y DG yn cyfeillachu gyda threfn filwrol Saudi. Ymddengys bod galluogi peilotiaid o wlad nad yw’n aelod o NATO  i hyfforddi dros Gymru yn gysylltiedig yn agos iawn â chytundebau tra amheus i allforio arfau gyda chaniatâd Llywodraeth Prydain. 

“Yn dilyn yr argyfwng dyngarol yn Yemen o ganlyniad i weithgaredd milwrol di-baid gan Lywodraeth Saudi , cefnogaeth gref y Deyrnas i derfysgaeth Islamaidd, a llofruddiaeth giaidd Jamal Khashoggi, rhaid i Lywodraeth Prydain ddychwelyd at foesoldeb ac adolygu ei blaenoriaethau strategol."

Wrth wneud sylw am y datgeliad, meddai Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru o Blaid Cymru, Arfon Jones:

“Mae presenoldeb peilotiaid milwrol Saudi yn RAF Fali yn bryder, waeth beth fo’r hinsawdd wleidyddol. Mae’r rhyfel cartref trychinebus yn Yemen a llofruddiaeth Jamal Khashoggi yn rhoi baich ychwanegol na fu erioed mo’i fath ar Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau diogelwch.

“Mae Llywodraeth Dorïaidd San Steffan yn disgwyl i Heddlu Gogledd Cymru gadw’r ardal yn saff, gan greu cymhlethdod diangen ond gwrthod talu’r bil, neu hyd yn oed gyllido’r llu yn iawn. 

“Mae gan Heddlu Gogledd Cymru ardal fwy i’w gwarchod na’r rhan fwyaf o heddluoedd eraill eraill, ac y maent wedi gorfod dioddef toriadau didostur o ganlyniad i lymder Torïaidd. Mae gosod straen ychwanegol cael awyrlu regime ffiaidd yn golygu bod y llu wedi’i ymestyn y tu hwnt i’w gallu.

“Oni fydd cyllid i’r heddlu yn cael ei gynyddu’n briodol, y bobl fydd yn dioddef yn y pen draw yn sgil y straen hwn fydd pobl y gogledd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.