Leanne Wood: Llywodraethau Cymru a'r DU "yn cysgu wrth y llyw" yn yr argyfwng dur

SPWood.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi cyhuddo llywodraethau Cymru a'r DU o fod "yn cysgu wrth y llyw" wrth i'r diwydiant dur wynebu argyfwng sy'n bygwth miloedd o swyddi.

Nododd Leanne Wood fod Plaid Cymru wedi galw am fenter ar-y-cyd more bell nôl a mis Ionawr er mwyn achub y diwydiant, gan alw am "weithredu cadarn" ar ddau ben yr M4 er mwyn gwneud yn iawn am fisoedd o wastraffu amser a diffyg gweithredu ar ran llywodraethau Cymru a'r DU.

Ychwanegodd hi fod penderfyniad y Prif Weinidog i beidio mynnu lle wrth y bwrdd yn y trafodaethau brys ym Mumbai yr wythnos diwethaf yn arwydd o "droi cefn ar ei gyfrifoldebau" a'i fod "cynddrwg a'r diffyg gweithredu ar ran y Torïaid yn San Steffan."

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Wrth i'n diwydiant dur a'r economi ehangach wynebu argyfwng, mae llywodraethau Cymru a'r DU yn cysgu wrth y llyw.

"Mae misoedd o ddifaterwch a diffyg gweithredu gan weinyddiaethau ar ddau ben yr M4 wedi arwain at risg cynyddol i'r diwydiant ac ansicrwydd diderfyn i'r miloedd o weithwyr sy'n wynebu colli eu swyddi.

"Mor bell yn ôl a mis Ionawr roedd Plaid Cymru yn galw am fenter ar-y-cyd er mwyn rhoi siawns i'r diwydiant dur oroesi.

"Mae penderfyniad y Prif Weinidog Llafur i beidio â mynnu lle wrth y bwrdd yn y trafodaethau brys ym Mumbai yr wythnos diwethaf yn arwydd ei fod yn troi ei gefn ar ei gyfrifoldebau a chynddrwg a'r diffyg gweithredu ar ran y Torïaid yn San Steffan.

"Mae llywodraethau Cymru a San Steffan yr un mor gyfrifol am beidio â chamu ymlaen a thaclo'r argyfwng economaidd hwn. Dyma'r amser am weithredu cadarn.

"Heddiw, rhaid i Ysgrifennydd Busnes y DU ddechrau amlinellu cynllun cyflawn i ddiogelu dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru wrth iddo ymweld â Phort Talbot yn hwyrach.

"Yn yr un modd, rhaid i Brif Weinidog Cymru ddefnyddio sesiwn y Cynulliad ddydd Llun i amlinellu sut y mae'n bwriadu gwneud yn iawn am fisoedd o wastraffu amser."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.