Llywodraeth Cymru yn methu â chyflogi’r un prentis

LlyrG.jpg

Plaid yn galw ar y llywodraeth i osod esiampl

Methodd Llywodraeth Cymru â chyflogi’r un prentis llynedd, ar waethaf addewid yn eu maniffesto yn galw am 100,000 o brentisiaethau yng Nghymru.

Daw’r wybodaeth o gais Rhyddid Gwybodaeth gan Llyr Gruffydd o Blaid Cymru, ysgrifennydd cysgodol y Blaid dros ddysgu gydol oes. Mae’n datgelu dirywiad flwyddyn ar ôl blwyddyn ers 2011.

Dywedodd Mr Gruffydd: “Mae Llywodraeth Cymru yn gyflogwr o bwys, gyda thros 5,000 o staff ar hyd a lled Cymru. Mae ganddynt darged o 100,000 o brentisiaethau yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf, a dylent fod yn gosod gwell esiampl trwy gyflogi prentisiad. Ers 2011 bu’r ffigwr yn llithro o uchafbwynt o 68 i ddim yn 2015. Mae’r ffigwr am eleni yn dnagos cynnydd bychan i 19, ond y mae’n dal yn siomedig o gofio maint y sefydliad a’r angen i osod esiampl.

“Bydd cyflogwyr yn siwr o feddwl a yw’r Llywodraeth o ddifrif ynghylch prentisiaethau os nad yw’n gweithredu ar ei geiriau. Cred Plaid Cymru y dylai Llywodraeth Cymru fod yn gwneud mwy i hybu prentisiaethau a gosod esiampl i bob cyflogwr arall yng Nghymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.