Llŷr Gruffydd yn rhagweld “y llywodraeth wyrddaf a welodd Cymru erioed”

Addewidion_Amgylchedd.png

Llywodraeth Plaid Cymru fyddai’r llywodraeth wyrddaf a welodd Cymru erioed, meddai Gweinidog Amgylchedd cysgodol y blaid, Llŷr Gruffydd.

Dywedodd Llŷr Gruffydd mai un o’i swyddi cyntaf fel Gweinidog Adnoddau Naturiol fyddai comisiynu asesiad o botensial ynni adnewyddol Cymru a hybu creu cynlluniau ynni cymunedol.

Byddai Atlas Ynni Plaid Cymru yn rhestr genedlaethol o botensial ynni gwyrdd, gan gynnwys cynllun manwl i ddefnyddio yn raddol adnoddau naturiol Cymru a datblygu cwmniau cynhenid gydag arbenigedd meicro-gynhyrchu.

Dywedodd Gweinidog Amgylchedd cysgodol Plaid Cymru Llŷr Gruffydd:

“Llywodraeth Plaid Cymru fydd y llywodraeth wyrddaf a welodd Cymru. Rydym eisoes wedi amlinellu ein huchelgais i gynhyrchu 100% o’r trydan a ddefnyddir yng Nghymru o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035, ond fe aiff Plaid Cymru ymhellach na hyn.

“Un o dasgau cyntaf llywodraeth Plaid Cymru fydd comisiynu Atlas Ynni – rhestr o gyfleoedd ynni gwyrdd Cymru – fel y gallwn fapio potensial ynni Cymru yn llawn. Un o fethiannau mwyaf y llywodraeth Lafur flaenorol fu eu hamharodrwydd i osod targedau ar ynni adnewyddol yng Nghymru i ni weithio tuag atynt. Bydd Plaid Cymru yn defnyddio canfyddiadau’r Atlas Ynni fel sail i ddatblygu strategaeth ynni adnewyddol gynhwysfawr ac uchelgeisiol i Gymru.

“Mae gan Gymru botensial enfawr fel pwerdy ynni gwyrdd. Mae gennym ddigon o botensial ynni adnewyddol i adfywio ein heconomi. Mae’n bryd cael llywodraeth fydd yn rhyddhau gwir botensial Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.