Plaid yn dathlu enillion ledled Cymru

31120242831_0e44154a4c_o-2.jpg

Mae Plaid Cymru yn dathlu enillion sylweddol ledled Cymru, gan dorri drwodd i gadarnleoedd traddodiadol Llafur.

Cynyddodd y blaid nifer ei seddi o 33, sy’n dod â hwy o fewn pedair sedd i’w canlyniad gorau erioedd mewn etholiad lleol.

Cafodd Plaid Cymru eu canlyniad gorau erioedd yn eu targed allweddol yn Ynys Môn, a hwy hefyd yw’r blaid fwyaf yn y Rhondda, a enillwyd gan Blaid Cymru oddi wrth Lafur yn etholiad y Cynulliad yn 2016.

Cynyddodd y blaid ei mwyafrif yn ei chadarnle yng Ngwynedd, ac ennill seddau yng nghadarnle’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Ngheredigion. Torrwyd drwodd mewn mannau eraill hefyd yng nghadarnleoedd Llafur yn Aberafan, Blaenau Gwent, Penybont, Sir Ddinbych, Castell Nedd a Wrecsam.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Mae Plaid Cymru wedi ennill 202 sedd ar hyd a lled Cymru, pedair sedd yn unig yn llai na’n canlyniad gorau erioed.

“Lle buom yn rhedeg cynghorau, fe wnaethom enillion, ac mewn mannau eraill megis Ynys Môn fe gawsom ein canlyniadau gorau erioed.

“Ni yn awr yw’r blaid fwyaf yn y Rhondda ac yr ydym wedi dwyn seddi sylweddol oddi ar y Blaid Lafur yn eu cadarnleoedd hwy fel Castell Nedd, Aberafan a Blaenau Gwent.

“Mae’n arbennig o galonogol, mewn etholiad lle bu personoliaethau San Steffan yn dwyn y sylw, fod Plaid Cymru wedi gwrthwynebu ymchwydd y Toriaid, gan gryfhau ein safle fel yr ail blaid fwyaf yng Nghymru.

“Ledled Cymru, fe fydd mwy o gynghorwyr Plaid Cymru yn amddiffyn eu cymunedau ac yn sefyll i fyny i’r Toriaid.

“Y stori yng Nghymru yw enillion i Blaid Cymru a’r Toriaid yn erbyn colledion i Lafur ac UKIP. Dim ond Plaid Cymru all amddiffyn ein cymunedau a’n cenedl rhag y Toriaid yn San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.