Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

 

Canllawiau brand y Blaid

Rydym wedi creu dogfen canllaw byr a bachog ar sut i ddefnyddio logo'r Blaid. Mae'n cynnwys tips syml ar ba logos, lliwiau a ffonts i'w defnyddio fel fod brand y Blaid yn cael ei adnabod.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r canllawiau [pdf]

 Pecyn Logos llawn

Mae'r pecyn hyn yn cynnwys holl fersiynau o logos a lliwiau'r blaid mewn sawl fformat, gan gynnwys jpg, png, pdf, eps Cliciwch i lawrlwytho'r ffeil [zip]

   

Plaid Logo - y pabi Cymreig

Y pabi Cymreig yw’r unig babi sydd yn tyfu’n naturiol yn Ewrop. Y mae’n bwrw had yn y gwanwyn a than amodau sych neu wlyb, o fewn dim, mae’n magu gwreiddiau dwfn. Pan ddaw’r haf, mae’n blodeuo’n felyn fel yr haul. 

Y pabi Cymreig yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer delwedd Plaid Cymru. Mae’r ddelwedd yn syml a thrawiadol ac mae hi’n gweddu i’r dim. Plaid Cymru yw’r unig blaid wleidyddol gynhenid Gymreig. Mae ganddi hithau wreiddiau dwfn ac, fel y pabi, y mae wedi parhau i dyfu–yng ngwyntoedd y gaeaf ac yn awelon yr haf.

Mae’r pwyslais ar edrych tua’r dyfodol, ac ar geisio sicrhau’r amodau gwaith a’r amodau byw a fydd yn galluogi i Gymru a’i phobl flodeuo. R’yn ni’n gwbl ffyddiog y daw Plaid Cymru, yn nhro’r tymhorau, i’w llawn dwf. Dyma wanwyn Plaid Cymru.

Prif Logo  

Dyma brif logo’r Blaid. Hwn y dylech ei ddefnyddio fel arfer.

Plaid Logo.jpg

                          

 

Dyma sut mae’n logo yn ymddangos ar gefndir gwyrdd.

Plaid Logo G.jpg

Dyma sut mae’n logo yn ymddangos yn ddu a gwyn.

Plaid Logo Mono.jpg

 

 

Ail Logo 

   

 

Dyma'r logo y byddwn yn ei ddefnyddio os nad oes digon o le i'r prif logo ymddangos yn gywir. 

Plaid Logo Portrait.jpg

 

 

 

Dyma sut mae'r ail logo yn ymddangos ar gefndir gwyrdd.

Plaid_Logo Portrait_G.jpg 

 

 

Dyma sut mae'r ail logo yn ymddangos mewn du a gwyn.

Plaid Logo Portrait Mono.jpg

 

 Logo'r Wefan 

Dyma logo'r wefan. Dylid defnyddio'r logo ar unrhyw ddeunydd sy'n cyfeirio at y wefan.

Plaid.org.jpg

 

Dyma sut mae logo'r wefan yn edrych ar gefndir gwyrdd.

 

Plaid.org G .jpg

Dyma'r fersiwn du a gwyn.

Plaid.org_Mono.jpg

 Y Pabi 

 

Dyma ein talisman - Y pabi Cymreig. Fe ddylid defnyddio'r pabi ar bopeth ble mae enw Plaid Cymru a chyfeiriad ein gwefan yn amlwg.  

plaid_poppy.jpg

Dyma sut mae'r pabi'n ymddangos ar gefndir gwyrdd. 

plaid_poppy G.jpg

Dyma sut mae'r pabi'n ymddangos yn ddu a gwyn. 

plaid_mono_poppy.jpg

                

Dylid defnyddio'r pabi yma pan fydd angen argraffu mewn un lliw yn unig.

 plaid_poppy_outline.jpg

       

Dyma sut mae'r pabi un lliw yn edrych ar gefndir gwyrdd.

plaid_poppy_outline_G.jpg