Llywodraeth yn wynebu colli pleidlais wrth i arglwyddi croes-feinciau arwain gwrthblaid unedig

conference_2.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn wynebu'r posibiliad o golli pleidlais heno pe bai'r Blaid Lafur yn gweithio gyda'r gwrthbleidiau eraill i wrthwynebu penderfyniad y Toriaid i adael Undeb Tollau'r UE ar ol Brexit.

Mae disgwyl pleidlais heno ar welliant trawsbleidiol, wedi ei lofnodi gan arglwyddi o bob grwp pleidiol, i ganiatau'r DG i barhau i fod yn rhan o'r undeb tollau gyda'r Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit.

Cafodd y ddadl ar barhau aelodaeth o Undeb Tollau'r UE ei harwain yn wreiddiol gan yr Arglwydd Dafydd Wigley o Blaid Cymru yn ystod y Cam Pwyllgor. Ar gyfer Cam yr Adroddiad pan y caniateir pleidleisiau, mae'r mater wedi arwain at lunio gwelliant trawsbleidiol er mwyn denu cefnogaeth pob plaid.

Byddai trechu'r Llywodraeth yn golygu mai dyma'r tro cyntaf iddynt golli pleidlais ar Brexit yn Nhy'r Arglwyddi, a'r tro cyntaf iddynt golli pleidlais fawr ar yr Undeb Tollau. Byddai cefnogaeth Llafur i'r gwelliant yn Nhy'r Arglwyddi yn rhoi pwysau ar yr arweinydd Llafur i symud safbwynt ei blaid a chefnogi gwelliannau tebyg yn Nhy'r Cyffredin, megis y gwelliant i'r Mesur Masnach sydd wedi ei osod gan yr AS Ceidwadol, Anna Soubry.

Cyn y bleidlais, dywedodd Dafydd Wigley:

"Mae ein haelodaeth o Undeb Tollau'r UE yn caniatau ein busnesau, gwneuthurwyr, ffermwyr ac allforwyr i fasnachu'n rhydd gyda mwy na 60 o wledydd. Mae'n galluogi Cymru a'i heconomi i weithredu ar y llwyfan rhyngwladol.

"Mae teimlad cryf ar draws Ty'r Arglwyddi fod rhoi terfyn ar ein perthynas fasnachu gydag Ewrop a gadael yr Undeb Tollau yn mynd ymhell tu hwnt i sgop refferendwm 2016.

"Dengys y ffaith fod gennym arglwyddi o bobl plaid ac aelodau'r croes-feinciau yn cefnogi'r gwelliant heno yn dangos cryfder eu teimladau a phe bai pob gwrthblaid yn uno a chydweithio, mae modd trechu'r Llywodraeth gan eu gorfodi i ailfeddwl eu safbwynt.

"Mae cynnal ein haelodaeth o'r undeb tollau gyda'r UE yn hollbwysig i Gymru fel gwlad sy'n allforio, a gyda fy nghydweithwyr ym Mhlaid Cymru yn Nhy'r Cyffredin a'r Cynulliad Cenedlaethol, rydym yn bwriadu gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau fod ein safle presennol yn cael ei gynnal ar ol i ni adael yr Undeb Ewropeaidd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.