Delyth Jewell AM: Wales in the World/Cymru yn y byd

Ymunwch â Phlaid Cymru a Gweinidog cysgodol dros Gysylltiadau Rhyngwladol, Diwylliant a'r Dyfodol Delyth Jewell AC am noson o drafodaeth ar Gymru yn y Byd.

Join Plaid Cymru and Shadow Minister for International Relations, Culture and Future Delyth Jewell AM for an evening of discussion on Wales in the World.

PRYD
May 20, 2019 at 7pm - 9pm
BLE
Maesteg Town Hall
27 Talbot St
Maesteg CF34 9DA
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Luke Fletcher ·
TOCYNNAU

A fyddwch yn dod?


Dangos 2 o ymatebion

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.