Mae Llafur "wedi gadael ein GIG i lawr” yn ôl Plaid Cymru, gan fod amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac Achosion brys ar eu gwaethaf erioed.

Mae Llafur "wedi gadael ein GIG i lawr” yn ôl Plaid Cymru, gan fod amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac Achosion brys ar eu gwaethaf erioed.

Mae Plaid Cymru yn addo trawsnewid GIG Cymru pan fyddant mewn Llywodraeth yn 2021

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod Llafur yn methu’r GIG yng Nghymru gan fod ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos mai amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac achosion brys ym mis Rhagfyr oedd y rhai gwaethaf a gofnodwyd erioed.

Dywedodd Plaid Cymru y byddent yn trawsnewid GIG Cymru ac yn taclo amseroedd aros pe byddent yn cael eu hethol i Lywodraethu yn 2021.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC, Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, fod Llafur wedi methu â “buddsoddi’n ddigonol mewn hyfforddi a recriwtio meddygon” ac wedi methu â chreu cynllun tymor hir i “ariannu” gwasanaethau ataliol yn llwyddiannus.

Dywedodd Mr ap Iorwerth fod llawer o'r problemau hefyd yn ganlyniad i fethu â delio â phroblemau rheoli mewn Byrddau Iechyd a thrwy gau Ysbytai Cymunedol a gwelyau'r GIG.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru fod perfformiad Llywodraeth Lafur Cymru “yn gyson waeth na’r Torïaid yn Lloegr” a bod cleifion yn dioddef o ganlyniad i hynny.

Gan ychwanegu bod “cleifion yn haeddu gwell”, dywedodd Mr ap Iorwerth y byddai Plaid Cymru yn gwybod “sut i redeg GIG Cymru” ac y byddai’n “trawsnewid” GIG Cymru ac yn gwella “safonau proffesiynol” rheolaeth y GIG.

Dywedodd AC Plaid Cymru a Gweinidog Iechyd Cysgodol, Rhun ap Iorwerth:

“Mae'r gaeaf yn digwydd bob blwyddyn ond heb unrhyw gapasiti sbâr yn GIG Cymru, mae perfformiad blynyddol yn gwaethygu o dan y Llywodraeth Lafur Cymreig hon. Bob blwyddyn, rydyn ni’n cael esgus gwahanol ynglŷn â pham y tro hwn mae’r perfformiad gwael yn ‘ddigynsail’ neu’n ‘eithafol’. Mae'r esgusodion yn newid, ond dydi’r dirywiad mewn perfformiad ddim.

“Mae Llafur wedi methu ein GIG. Maent wedi methu â buddsoddi'n ddigonol mewn hyfforddi a recriwtio meddygon. Maent wedi methu â chael cynllun tymor hir sy'n ariannu gwasanaethau iechyd ataliol yn iawn. Maent wedi methu â delio â phroblemau rheoli wrth fethu byrddau iechyd. Ac maen nhw wedi gadael y rhai mwyaf agored i niwed i lawr trwy gau ysbytai cymunedol a gwelyau GIG.

“Canlyniad y methiant hwnnw yw’r amseroedd aros yn ‘A&E’ hiraf mewn dros ddegawd a pherfformiad sy’n gyson waeth na’r Torïaid yn Lloegr. Y cleifion sy'n dioddef o ganlyniad. Nid yw'n ddigon da.

“Mae cleifion yn haeddu gwell. Mae angen Llywodraeth newydd ar Gymru. Un sy'n gwybod sut i redeg y GIG, ac a fydd yn gwella safonau proffesiynol ein rheolaeth GIG. Bydd Plaid Cymru yn trawsnewid GIG Cymru. ”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.