Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gael ‘cynllun wrth gefn’ rhag ofn fod Llywodraeth y DG yn gwrthod morlyn Abertawe

tidal2.jpg

Mae rhaid i Lywodraeth Cymru gael ‘cynllun wrth gefn’ os bydd Llywodraeth y DG yn penderfynu yn erbyn cyllido Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn ôl Plaid Cymru.

 

Heddiw, gofynnodd AC Canolbarth a Gorllewin Cymru a llefarydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros ynni, newid hinsawdd a materion gwledig, Simon Thomas a’r AC o Abertawe Dr Dai Lloyd, i Lywodraeth Cymru i wneud datganiad ar ba gamau a gymerwyd dros y dyddiau diwethaf mewn ymateb i awgrymiadau bod Llywodraeth y DG yn yn barod i wrthod y cynlluniau dros y morlyn llanw yr wythnos hon.

Fe ddywedodd y Prif Weinidog heddiw ei fod wedi cynnig £200m i Lywodraeth y DG i sicrhau lansio prosiect morlyn llanw Bae Abertawe - cynnig a wrthodwyd gan ffynhonnell o Lywodraeth y DG fel un oedd ddim hyd yn oed yn ‘cyffwrdd yr ochrau’.

Meddai AC Canolbarth a Gorllewin Cymru a llefarydd cabinet cysgodol dros ynni Simon Thomas,

“Fe ddywedodd Llywodraeth y DG yn wreiddiol eu bod nhw yn gefnogol i Forlyn Llanw Bae Abertawe ac erbyn hyn maen nhw wedi perfformio tro pedol gwbl warthus. Fodd bynnag, nid yw'n briodol i Lywodraeth y DG a Llywodraeth Cymru fod yn bargeinio’n gyhoeddus ar brosiect mor bwysig ac arwyddocaol. 

Rwyf wedi bod yn galw ar Lywodraeth Cymru am fisoedd nawr i ystyried ecwiti yn y cwmni. Rhaid i Lywodraeth Cymru gynhyrchu cynllun wrth gefn rhag ofn bod San Steffan yn methu Cymru unwaith eto."

Galwodd Dr Dai Lloyd AC ar Arweinydd y Tŷ, Julie James AC i gyflwyno datganiad brys ar y mater a dywedodd, 

"O gofio bod hyn mor bwysig i Abertawe a gweddill Cymru, mae'n hollbwysig bod Llywodraeth Cymru yn amlinellu'n glir yr hyn y mae wedi'i wneud yn ystod y dyddiau diwethaf i ymateb i’r sibrydion bod y cynllun yn mynd i gael ei gwrthod. Er enghraifft, a yw Llywodraeth Cymru wedi bod yn ceisio hwyluso cyfarfodydd â Llywodraeth y DG a'r datblygwyr? 

"Mae angen inni hefyd wybod pa gynlluniau sydd wrth gefn gan Lywodraeth Cymru ac os yw'n barod i edrych ar fodelau arloesol o gyflawni'r cynllun hwn ei hunan.

Gallai Llywodraeth Cymru edrych ar ddefnyddio eu pwerau benthyca i fuddsoddi ym Molryn Llanw Bae Abertawe, er enghraifft. Trwy sefydlu cwmni ynni yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd fe allai Llywodraeth Cymru ddod â'r prosiect hwn yn fyw. Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos pa mor ymrwymedig ydyw i gyflawni'r cynllun hwn. Os yw Llywodraeth y DU yn penderfynu bradychu Cymru, yna mae angen inni feddwl am ffyrdd y gallwn ei gyflawni hebddynt."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.