Cymru yn un o gyrchfannau gorau’r byd i ddigwyddiadau chwaraeon o bwys

 33311888101_c32f71e86a_o.jpg

Dywedodd Plaid Cymru y bydd ymwelwyr i rown derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd yn gweld fod Cymru yn un o leoliadau gorau’r byd ar gyfer digwyddiadau chwaraeon o bwys, medd ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngorllewin Caerdydd, Michael Deem.

Dywedodd Plaid Cymru y bydd ymwelwyr i rown derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd yn gweld fod Cymru yn un o leoliadau gorau’r byd ar gyfer digwyddiadau chwaraeon o bwys, medd ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngorllewin Caerdydd, Michael Deem.

Dywedodd Michael Deem y byddai Plaid Cymru yn gwneud mwy o le Cymru fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer digwyddiadau chwaraeon o bwys, a buasent yn gweithio gyda chymdeithasau chwaraeon a’r diwydiant ymwelwyr i nodi cyfleoedd eraill i Gymru groesawu digwyddiadau byd-enwog megis y Tour de France.

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngorllewin Caerdydd Michael Deem:

“Bydd ymwelwyr â Chaerdydd ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn gweld fod Cymru yn lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer prif ddigwyddiadau chwaraeon. Mae gennym record wych o gynnal digwyddiadau llwyddiannus dros ben, megis Cwpan Rygbi’r Byd, y Lludw, a Chwpan Ryder.

“Mae’r digwyddiadau hyn yn llwyfan i’r gorau sydd gan ein cenedl i’w gynnig, yn hybu ein twristiaeth ac yn cyfrannu miliynau o bunnoedd i’n heconomi. Daeth Cwpan Ryder â bron i £75 miliwn o fuddsoddiad i dde-ddwyrain Cymru, ac y mae rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn sicr o hybu’r economi yn yr un modd.

“Wrth i Gymru ddechrau ystyried bywyd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, bydd Plaid Cymru yn mynd ati i chwilio am gyfleoedd i wneud cais am i fwy o ddigwyddiadau mawr  ddod i Gymru. Bydd Plaid Cymru yn arddangos Cymru ar lwyfan y byd, yn dathlu ein dinasoedd a’n lleoliadau rhyfeddol, ac fe osodwn raglen waddol wirioneddol yn ei lle fel y bydd y manteision economaidd a diwylliannol yn para am genedlaethau. Mae chwaraeon yn dod â phobl at ei gilydd, ac y mae gwaddol digwyddiadau chwaraeon llwyddiannus yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’r chwiban olaf.

“Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi Cymru ar y map yn yr etholiad hwn, rhaid i chi bleidleisio dros Blaid Cymru. Pa bynnag dîm yr ydych yn gefnogi, cefnogwch Dîm Cymru yn yr etholiad hwn, a bwrw pleidlais dros y Blaid.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.