Maniffesto

Ni yw Cymru.

Bydd pleidlais dros Blaid Cymru yn yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr yn bleidlais i Gymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd ac adeiladu dyfodol ffyniannus.

Nid yw San Steffan yn gweithio i Gymru. Fel rif blaid Aros Cymru, mae Plaid Cymru yn unedig yn ei nod i sicrhau bod Cymru yn aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd.

Yr ydym yn ymgyrchu i roi’r penderfyniad yn ôl i’r bobl mewn refferendwm. Yn yr etholiad hwn mae Plaid Cymru yn ymgyrchu dros bolisïau fydd yn gwella yn uniongyrchol fywydau teuluoedd Cymru, yn mynd i’r afael a’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth, yn hybu ein economi, ysgolion a’r gwasanaeth iechyd, yn darparu gofal personol am ddim i bobl hŷn, ac yn codi 50,000 o blant Cymru allan o dlodi.

Bydd yr holl gynlluniau hyn yn fwy anodd o lawer i’w gweithredu os caiff Cymru ei llusgo allan o’r UE gan lywodraeth San Steffan galed o’r aden dde.

Tra bod gwleidyddion San Steffan wedi eu cloi mewn clymau dros Brexit, mae Cymru’n cael ei gadael ar ôl.

Mae’n bryd cael newid yng Nghymru.

Mae’n bryd pleidleisio dros Blaid Cymru.