Plaid yn croesawu adroddiad IFS yn pwysleisio pwysigrwydd aelodaeth marchnad sengl

JE.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, heddiw wedi croesawu adroddiad newydd gan y Sefydliad dros Astudiaethau Cyllidol (IFS) yn amlygu pwysigrwydd parhad aelodaeth o'r farchnad sengl Ewropeaidd i economi'r DG.

Dywedodd Mr Edwards, sydd wedi dadlau dros i Gymru barhau'n aelod o'r farchnad sengl ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, fod yn rhaid i Lywodraethau Cymru a'r DG amlinellu'r camau y maent yn bwriadu ei cymryd i warchod yr economi rhag sgil-effeithiau gwaethaf Brexit.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru:

"Mae Plaid Cymru'n croesawu'r adroddiad pwysig hwn sy'n pwysleisio pwysigrwydd aelodaeth o'r farchnad sengl i economi'r Deyrnas Gyfunol.

"Mae'r achos economaidd yn glir. Fel yr wyf wedi dadlau ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, nid yw mynediad i'r farchnad sengl yn ddigon - rhaid cael aelodaeth llawn os yw Cymru a'r DG ehangach am gynnal y perthnasau masnach maent yn elwa ohonynt ar hyn o bryd ledled y cyfandir.

"Heb os, mae sialensiau ynghlwm a'r opsiwn hon, ond gyda'r IFS yn amcangyfrif y gall aelodaeth o'r Farchnad Sengl fod yn werth hyd at 4% o GDP o gymharu ar ddibynu ar delerau'r Mudiad Masnach Rhyngwladol, mae'n drywydd sy'n rhaid ei olrhain.

"Mae ansicrwydd yn wenwynig i'r economi - rwy'n annog llywodraethau Cymru a'r DG i weithredu'n gyflym i'w gwneud hi'n gwbl glir mai statws marchnad sengl llawn yw'r opsiwn orau a'r flaenoriaeth."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.