Wood: Safbwynt Llafur ar y farchnad sengl yn "anghynaladwy"

LW.JPG

Dywedodd Leanne Wood nad oedd cyhoeddiad Llafur yr wythnos hon yn gwneud dim ond cadarnhau fod Llafur yn cytuno â’r Torïaid ar bynciau sylfaenol Brexit, ac na fyddai polisi trosiannol yn unig yn gwneud dim ond "ymestyn ansicrwydd economaidd."

Anogodd yr arweinydd Llafur Jeremy Corbyn i fynd ymhellach ac ymrwymo ei blaid i frwydro dros aelodaeth barhaol o’r farchnad sengl a’r undeb tollau.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Nid yw cyhoeddiad yr wythnos hon yn gwneud dim ond cadarnhau fod Llafur yn cytuno â’r Torïaid ar bynciau sylfaenol Brexit.

"Nid yw polisi am gyfnod trosiannol yn bolisi gwerth ei gael. Wnaiff y cyfaddawd hwn dros dro ddim ond ymestyn ansicrwydd economaidd i’r cannoedd o filoedd o swyddi yn y DG sy’n gysylltiedig â’r farchnad sengl.

"Mae angen i’r gweithwyr hynny wybod y caiff eu swyddi eu sicrhau y tu hwnt i unrhyw gyfnod trosiannol a dylai cyflogwyr allu gwneud dewisiadau ar sail o wybodaeth ynghylch dyfodol eu sefydliadau.

"Nid yw’r safbwyntiau niwlog hyn sy’n cael eu pedlera gan y llywodraeth Dorïaidd a’r wrthblaid honedig Lafur yn ddigon da.

"Bu Plaid Cymru yn gadarn eu barn fod yn rhaid i Gymru a gweddill y DG aros yn aelodau o’r farchnad sengl a’r undeb tollau. Yr ydym yn dal o’r farn honno, a byddwn yn gwrthwynebu unrhyw symudiadau i’r gwrthwyneb bob cyfle a gawn.

"Rwyf yn annog yr arweinwyr Llafur i fynd ymhellach na safbwynt anghynaliadwy yr wythnos honna dangos eu bod o ddifrif am amddiffyn gweithwyr a busnesau wrth i drafodaethau pellach fynd rhagddynt."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.