Mynediad i’r farchnad sengl yn hollbwysig i swyddi Cymreig

Jobs_CYM_1_(small).png

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi amlygu pwysigrwydd mynediad i’r Farchnad Sengl Ewropeaidd i’r economi Gymreig, gan gyfeirio at ffigyrau sy’n dangos fod 200,000 o swyddi Cymreig yn gysylltiedig â’r UE. 

Dywedodd Leanne Wood y byddai parhad aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd yn hwyluso twf economaidd Cymreig yn y dyfodol, gan ychwanegu mai pleidlais i Aros ddydd Iau sy’n “gwneud synnwyr economaidd” i Gymru.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Gwyddom fod bron i 200,000 o swyddi yng Nghymru – bron un ym mhob chwech – yn rhan o’r Farchnad Sengl Ewropeaidd o tua 500 miliwn o bobl ledled y cyfandir.

“Golyga hyn, os ystyriwch eich teulu a’ch ffrindiau, byddwch yn sylweddoli fod nifer ohonynt yn gweithio i gwmni sydd un ai yn mewnforio neu allforio nwyddau neu wasanaethau o gwmpas Ewrop, yn cynnwys nifer o bethau yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol, o geir i fwyd archfarchnad.

“Byddai’n anghywir dweud y byddai’r swyddi hyn yn diflannu pe bai Cymru’n pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond yn sicr byddai risg am na wyddom pa mor anodd fyddai’r broses ail-negodi neu a fyddai gwledydd yr UE yn ei gwneud hi’n anoddach i gystadlu gyda'u cynnyrch eu hunain o ganlyniad.

“Byddai unrhyw golli swyddi o ganlyniad i hyn yn cael effaith negyddol pellach ar ein heconomi a’n cymunedau lleol.

“Byddai hefyd cost o ran cyfle fyddai’n golygu nad ydym yn creu cynifer o swyddi yn y dyfodol am fod posib y byddai hi’n anoddach i ni fewnforio neu allforio i weddill yr UE, gan gynnwys ein cymdogion agosaf megis Gweriniaeth Iwerddon.

“Mae Plaid Cymru’n cefnogi pleidlais i Aros fel yr opsiwn sy’n gwneud synnwyr economaidd i Gymru. Rydym yn elwa o’n haelodaeth o’r Farchnad Sengl Ewropeaidd a chredwn fod y gallu i werthu ein nwyddau iddi yn gwasanaethu buddiannau cenedlaethol Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.