Rhaid i Gymru gael llais wrth i drafodaethau Brexit symud ymlaen i’r cyfnod fasnach

Trade.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog yr Ysgrifennydd Brexit David Davis i wrando ar ddymuniadau’r cenhedloedd datganoledig wrth i Lywodraeth Geidwadol y DG symud ymlaen i ail gam y trafodaethau gyda’r UE.

Bydd y cam nesaf yn canolbwyntio ar gytundebau masnach rhwng y DG a’r Undeb Ewropeaidd, pwnc hanfodol bwysig i Gymru, sydd yn allforio mwy i’r UE nac y gwna unrhyw genedl arall yn y DG.

Dywedodd Leanne Wood fod gan Gymru draddodiad maith o fasnachu gyda’r byd ac na ddylid caniatáu i unrhyw rai o weithredoedd Llywodraeth San Steffan danseilio hynny.

Dadleuodd y dylai’r Cynulliad Cenedlaethol allu craffu ar bob cytundeb masnach tramor a chytuno iddynt, fel sy’n digwydd gyda llawer senedd ‘is-wladwriaethol’ ledled Ewrop.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae gan Gymru draddodiad maith o fasnachu gyda’r byd, ac ni ddylid caniatáu i Brexit danseilio hynny.

"Wrth i Lywodraeth y DG a’r Undeb Ewropeaidd symud i gam nesaf y trafodaethau fydd yn canolbwyntio ar fasnach, mae ar Gymru angen sicrwydd cadarn gan Ysgrifennydd Brexit na fydd unrhyw gytundebau masnach newydd yn andwyol i’n heconomi.

"Mae Plaid Cymru eisiau i’r Cynulliad Cenedlaethol allu craffu ar bob cytundeb masnach tramor a chytuno iddynt, fel sy’n digwydd gyda llawer senedd ‘is-wladwriaethol’ ledled Ewrop.

"Allwn ni ddim caniatáu sefyllfa lle mae mewnforion rhad yn tanseilio ein diwydiannau craidd megis dur ac amaeth.

"Rydym oll wedi gweld y bygythiad i’n gwasanaethau cyhoeddus o du cytundebau masnach methiannus megis TTIP (Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsiwerydd). Os bydd Llywodraeth Dorïaidd y DG yn ceisio cytundebau tebyg, yna byddant yn agor y drws i breifateiddio yn drychinebus sefydliadau cenedlaethol megis y GIG.

"Wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt, rhaid cynrychioli buddiannau pob rhan o’r DG . Ni fydd Plaid Cymru yn caniatáu i’r Torïaid yn San Steffan gau’r drws yn glep - mae Cymru ar agor i fusnes ac ni ddylai Brexit atal hynny."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.