Bydd y Torïaid yn llusgo hawliau gweithwyr yn ôl i'r dyddiau Dickensiaidd

WoodYmgyrchu.jpg

Bydd Plaid Cymru yn amddiffyn hawliau gweithwyr ac yn mynnu cyflogau teg - Leanne Wood

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru heddiw wedi nodi Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr trwy amlygu record ei phlaid o sefyll dros hawliau gweithwyr a rhybuddio y bydd y Torïaid yn ein llusgo’n ôl i "ddyddiau du Dickens."

Cyfeiriodd Leanne Wood at ymdrechion Plaid Cymru i gyflwyno cyflog byw go-iawn, dileu contractau dim-oriau, torri i lawr ar gyflogau uwch-swyddogion a chynyddu cynrychiolaeth gweithwyr ar fyrddau taliadau.

Condemniodd y blaid Dorïaidd am eu record o ran amddiffyn hawliau gweithwyr, ac addawodd y bydd holl ASau Plaid Cymru a ddychwelir i San Steffan wedi Mehefin 8 yn brwydro i ofalu nad yw gweithwyr ar eu colled wrth i’r DG adael yr EU.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Wrth i ni nodi Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr, dyma gyfle da i roi materion allweddol megis cyflogau, oriau ac amodau gwaith yn ôl ar yr agenda gwleidyddol.

"Mae gan Blaid Cymru record gref o sefyll dros hawliau cyflogaeth. Yn San Steffan, rydym dro ar ôl tro wedi gwneud yr achos dros gyflog byw go-iawn - nid ail-frandio sinigaidd y Torïaid, ac yn y Cynulliad, gwnaethom chwe ymgais i roi’r diwedd ar gontractau dim-oriau.

"Gwrthwynebwyd yr ymdrechion hyn gan y Torïaid a Llafur. Tra’i bod yn ymddangos fod y Torïaid yn benderfynol o wthio cyflogau a safonau byw i lawr a llusgo hawliau’r gweithwyr yn ôl i ddyddiau du Dickens, mae Llafur yn ddigon hapus i eistedd ar eu dwylo yn hytrach na cheisio eu hatal.

"Mae cyflogau yng Nghymru yn is nac yng ngweddill y DG tra bod diweithdra eto wedi dechrau cropian i fyny. Mae miloedd o weithwyr wedi eu dal mewn economi tâl-isel.

"Mae ar ein gwlad angen ethol tîm cryf o ASau Plaid Cymru i San Steffan wedi Mehefin 8 i amddiffyn gweithwyr Cymru a herio creulondeb y Toriaid a difrawder Llafur.

"Wrth i’r DG baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’n hanfodol na chollir y llu o hawliau gweithwyr a warantwyd gan aelodaeth y DG. Bydd Plaid Cymru yn amddiffyn hawliau gweithwyr.

"Gwyddom o berfformiad y pleidiau ers refferendwm yr UE na fydd Llafur yn mynd â ni i unman, tra bydd y Toriaid yn mynd â ni tuag yn ôl.

"Buaswn yn annog unrhyw un sy’n pryderu am ddyfodol eu cyflogau a’u hawliau yn y gwaith i ystyried cefnogi Plaid Cymru ar Fehefin 8 er mwyn i ni allu symud ymlaen yn y frwydr am gyflog teg."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.