AC Plaid yn rhybuddio Llafur i ‘beidio â gadael i Brexit wthio Cymru o lwyfan y byd’

McEvoy_4.jpg

Neil McEvoy yn beirniadu’r ‘esgus gwael’ gan Lywodraeth Cymru dros beidio â gwneud cais Gemau’r Gymanwlad

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Chwaraeon a Thwristiaeth Neil McEvoy AC wedi rhybuddio llywodraeth Lafur Cymru i beidio â gadael i Brexit wthio Cymru o lwyfan y byd wedi iddyn nhw gyhoeddi na fyddan nhw yn gwneud cais i Gymru gynnal Gemau’r Gymanwlad yn 2026.

Fe ddywedon nhw mai’r ansicrwydd economaidd gafodd ei achosi gan benderfyniad y DU i adael yr UE oedd y rheswm dros beidio gwneud cais.

Yn ôl Neil McEvoy mae hwn yn “esgus gwael” a’r diweddaraf mewn rhestr hir o fethiannau gan Lafur i ddenu digwyddiadau chwaraeon mawr i Gymru.

Dywedodd Neil McEvoy AC:

“Mae hwn yn enghraifft arall o Lafur yn gwneud llanast ohoni o ran chwaraeon yng Nghymru.

“Yn 2012 fe wnaethon nhw sgrapio’r WBC World Boxing Convention a’r ornest oedd yn cyd-fynd ag e er y byddai’r holl fyd wedi bod yn gwylio.

“Pan wnaethon ni gyrraedd yr Ewros fe wrthodon nhw â chael fanzone yng Nghaerdydd nes i gymaint o bobl fynnu un roedd rhaid iddyn nhw newid eu meddyliau.

“Mewn llefydd eraill, fel Wrecsam, chafon nhw ddim fanzone. Pan wnaeth criw ymgyrchu i gael tîm criced i Gymru fe wnaeth eu hymgeisydd ar gyfer yr arweinyddiaeth Owen Smith eu galw nhw’n blwyfol a chul.

“Ond be sy’n fwy plwyfol a chul na gwrthod y cyfle i ddangos Cymru i’r byd?

“Dim ond un blaid sydd â chwaraeon yng Nghymru wrth ei chalon a Phlaid Cymru yw honno.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.