Cynnydd o 25% yn aelodaeth Plaid Cymru mewn pythefnos

Mae dros 2,000 o aelodau newydd wedi ymuno â'r blaid ers i Adam Price gael ei ethol yn arweinydd

Mae aelodaeth Plaid Cymru wedi cynyddu o chwarter ers etholiad arweinyddiaeth y blaid bythefnos yn ôl.

Mae'r cynnydd hwn mewn aelodaeth, sy’n debygol o fod y cynnydd wythnosol mwyaf yn hanes Plaid Cymru, wedi golygu bod nifer aelodau Plaid Cymru wedi mynd tu hwnt i 10,000. 

Mae nifer yr aelodaeth yn parhau i dyfu wrth i neges Plaid Cymru am ddyfodol gobeithiol, annibynnol ar gyfer Cymru Newydd gydio yn nychymyg pobl Cymru.

Wrth sôn am y twf yn yr aelodaeth, meddai arweinydd Plaid Cymru, Adam Price,

“Hoffwn ymestyn croeso cynnes i’r miloedd o bobl sydd wedi ymuno â'n hachos yn ystod y dyddiau diwethaf. Gyda'n gilydd, byddwn yn gweithio i ennill Cymru Newydd.

“Mae'r cynnydd anhygoel yn ein haelodaeth yn dangos bod pobl wedi blino ar wleidyddiaeth y gorffennol ac am weld llywodraeth Plaid Cymru yn arwain ar adeiladu’r wlad hunanhyderus y gwyddom gallwn ni fod.

"Mae ein neges yn un syml: Gall Cymru. Gallwn fod yn hyderus, gallwn fod yn ffyniannus, gallwn fod yn Gymry ac yn Ewropeaidd, gallwn fod yn annibynnol.

"Mae rhywbeth yn digwydd yng ngwleidyddiaeth Cymru a gall bawb fod yn rhan ohoni. Trwy ymuno â Phlaid Cymru, gall bawb weithio i lunio dyfodol ein cenedl.

"Rydym ar ein ffordd ac yn gwybod ein bod ni'n gallu ennill Cymru Newydd gyda'i gilydd."

Cyhoeddodd arweinydd Plaid Cymru yn ei araith yn ystod cynhadledd y blaid y byddai'r ffi aelodaeth yn cael ei hepgor i unrhyw un sy'n ymuno â Plaid Cymru am weddill 2018.

CLICIWCH YMA - YMUNWCH A PHLAID CYMRU AM DDIM NAWR

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.