Llywodraeth Cymru yn colli bron i £1 miliwn wrth werthu eiddo ym Mhontypridd

Taff_Street.jpg

Mae Llywodraeth Cymru wedi afradu bron i £1 miliwn o arian trethdalwyr ar ôl gwerthu dau eiddo oedd yn eu meddiant ym Mhontypridd.

Mewn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Neil McEvoy AC, datgelwyd fod Llywodraeth Cymru wedi colli cyfanswm o £979,000 ar ôl gwerthu dwy siop yn ddiweddar ar Stryd Tâf ym Mhontypridd.

Prynwyd 69 a 69a Stryd Taf, Pontypridd yn wreiddiol am £450,000 a’u gwerthu wedyn am £121,000, colled o £329,000. Prynwyd 54/55 Stryd Taf, hefyd ym Mhontypridd, gan Lywodraeth Cymru am £800,000 a’u gwerthu am £150,000, cyfanswm colled o £650,000.

Daeth y datgeliad yn sgîl Gwerthu Tir Llysfaen, lle collwyd swm a amcangyfrifwyd fel £37.2 miliwn pan werthodd Llywodraeth Cymru tir am gyfran fechan o’i wir werth.

Wrth siarad am y colledion, dywedodd Neil McEvoy AC, AC rhanbarthol Plaid Cymru dros Ganol de Cymru:

“Mae’r colledion a wnaeth Llywodraeth Cymru ar y ddau eiddo yn rhyfeddol.

“Mae gwasanaethau ledled Cymru yn cau ac eto, llwyddodd Llafur i golli bron i £1 miliwn ar ddim ond dwy siop ym Mhontypridd.

“Yn ystod y misoedd diwethaf, cyhuddwyd cyn-Weinidog Llafur o wrthdaro buddiannau posib wedi colli £3.4 miliwn pan gymeradwyodd grantiau i Kancoat, er iddi gael gwybod fod ganddynt gynllun busnes “gwan”.

“Collwyd £1.4 miliwn mewn grantiau i gwmni gemau Oysterworld, a aeth i’r wal hefyd.

“Yng Ngwerthiant Tir gwarthus Llysfaen, gwerthwyd tir gwerth o leiaf £39 miliwn am ddim ond £1.8 miliwn.

“Nawr maent wedi colli £1 miliwn arall mewn gwerthiannau tir siabi ym Mhontypridd.

“Nid symiau bychain mo’r rhain. O’u rhoi ynghyd, mae degau o filiynau o arian y trethdalwyr wedi diflannu.

“All y rhain ddim cael eu hystyried fel camgymeriadau unigol bellach. Mae’r colledion hyn yn digwydd mor aml fel ei bod yn amlwg fod rhywbeth pwdr wrth galon Llywodraeth Cymru. Mae grantiau yn cael eu rhoi allan ac eiddo’n cael ei werthu yn fyrbwyll. Mae dyrnaid o bobl yn gwneud ffortiwn wrth brynu’r tir a’r eiddo hwn tra bod cyhoedd Cymru yn gorfod gwneud heb bethau.

“Dyma fi yn awr unwaith eto yn cyfeirio Llywodraeth Cymru at yr Archwilydd Cyffredinol i fynnu ymchwiliad llawn. Byddaf yn ysgrifennu at y Gweinidog i gael mwy o fanylion ac yr wyf hefyd yn ail-gyfeirio gwerthiant tir Llysfaen at Heddlu De Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.