Plaid Cymru yn galw am 'Gronfa Lliniaru Brexit'

conference.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru wedi galw ar Ganghellor y DU i gyhoeddi 'Cronfa Lliniaru Brexit', i wneud yn siŵr nad yw Cymru “yn cael ei chwalu’n economaidd" gan Brexit.

Fe wnaeth llefarydd Trysorlys y Blaid, ac aelod o’r Pwyllgor Dethol ar Brexit, yr alwad heddiw yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru. Cyhuddodd llywodraeth San Steffan o anelu at "nirvana asgell dde a marchnad rhydd."

Cyhuddodd Mr Edwards llywodraeth Dorïaidd San Steffan o fod mewn "cyflwr o wadu" ar yr heriau economaidd a ddaw yn sgil Brexit gan alw ar Ganghellor y DU i amlinellu ymyraethy llywodraeth yn y dyfodol i liniaru'r difrod.

Mae AS Caerfyrddin Dwyrain a Dinefwr yn dweud y dylai’r Gronfa Liniaru Brexit arfaethedig gael ei ddefnyddio i lenwi bylchau yn economi Cymru yn sgil y penderfyniad i dorri cysylltiadau economaidd y Wladwriaeth Brydeinig gyda'r Farchnad Sengl Ewropeaidd, a'r Undeb Tollau. Gallai unrhyw ostyngiad mewn twf economaidd gael ei wrthbwyso gan gynnydd yn y Gronfa Liniaru a’i ddefnyddio, er enghraifft, i wrthbwyso’r toll cynyddol ar fusnesau sy’n allforio i'r Farchnad Sengl gan sicrhau fod swyddi a chyflogau yn cael eu diogelu wrth i fusnesau gael eu taro gan effeithiau Brexit.

Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidol (yr OBR) eisoes wedi dweud y bydd Brexit costio tua £12 biliwn bob blwyddyn, neu 0.5% o CMC (“GDP”) blynyddol y DU.

Dwedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Drysorlys, Jonathan Edwards, yn ei araith:

"Y Prif Weinidog olaf i gynrychioli etholaeth Gymreig, James Callaghan, gafodd ei dynnu lawr gan ei ymadrodd tybiedig ac enwog," Argyfwng? Pa argyfwng? "Ond heddiw, Llywodraeth Dorïaidd y DU sy'n ymgorffori’r cyflwr hwn o wadu.

"Mae'n rhaid i'r Canghellor dydd Mercher rhoi gweledigaeth economaidd ôl-eithafol yn dilyn Brexit ac amlinellu pa ymyrraeth gan y llywodraeth fydd ei angen yn y dyfodol.

"Mae Cymru, gyda'n gwargedd allforio a chysylltiadau masnachu eang gyda'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn arbennig o agored i niwed ac rwyf yn ofni y bydd y Gyllideb yn ddim mwy na parhad o ddifaterwch dall. Gyda mwgwd baner yr Undeb, mae llymder di-hid y Torïaid a Brexit eithafol yn erydu economi Cymru.

"Dyna pam yr wyf yn galw am gronfa lliniaru Brexit. Cronfa i sicrhau na fydd Cymru, sydd wedi elwa cymaint o'r UE, yn cael ei chwalu’n economaidd o ganlyniad i ymgais y Torïaid i ddarganfod Nirvana marchnad rydd adain dde.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.