'Angen mwy na chodiad cyflog i helpu ein athrawon'

46547683545_ac794f00ef_k.jpg

AC Plaid Sian Gwenllian yn galw am ‘gynllunio bwriadur, hir dymor’ i recriwtio a chadw athrawon

Mae Sian Gwenllian AC Plaid Cymru a’r gweindiog cysgodol dros addysg wedi dweud fod angen gwneud mwy i helpu athrawon Cymru na dim ond codi eu cyflog.

Roedd Ms Gwenllian yn cyfeirio at y cynnig a gyhoeddwyd heddiw gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, i gynyddu cyflog athrawon ysgol sydd newydd gymhwyso o 5 y cant o fis Medi, yn ogystal â chynnydd o 2.75 y cant i bob athro ysgol arall. Daw'r cyhoeddiad ar yr un diwrnod â chyhoeddi adroddiad cyntaf y Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Annibynnol (IWPRB) newydd, a ddarparodd argymhellion ar gyfer cyflogau ac amodau athrawon o fis Medi 2019, yn dilyn datganoli grymoedd dros gyflog ac amodau athrawon flwyddyn diwethaf.

Wrth gyferbynnu'r cynnydd yng nghyflogau athrawon gyda’r gostyngiad yng nghyllidebau ysgolion, dywedodd gweinidog addysg Plaid Cymru, Sian Gwenllian AC, er bod lle i groesawu cynnydd yng nghyflogau athrawon bod angen mwy nag arian ychwanegol i gydnabod y 'gwaith pwysig a wneir gan ein hathrawon '- gan gynnwys cynllun hir dymor ar gyfer recriwtio a chadw athrawon a mynd i'r afael â'r argyfwng cyllido ysgolion.

Meddai Sian Gwenllian AC Plaid Cymru a’r gweindiog cysgodol dros addysg,

“Tra bod cyflogau yn codi ar yr un llaw, mae toriadau i gyllidebau yn brathu ar y llall a llawer gormod o’n hathrawon mwyaf profiadol yn gorfod cael eu diswyddo wrth i ysgolion orfod gweitherdu ar lai a llai o arian.

“Mae’r codiadau i’w croesawu wrth gwrs ond mae angen gwneud llawer iawn mwy na chodi cyflogau yn unig i gydnabod gwaith pwysig ein hathrawon. Mae angen cynllunio bwriadus, hir dymor i recriwtio a chadw athrawon ac mae angen lleihau’r holl waith papur biwrocrataidd ac adolygu gwaith yr holl gyrff y mae athrawon yn adrodd iddynt gan fod llawer gormod o ddyblygu ac adrodd di-angen.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.