Plaid Cymru yn annog San Steffan i ganiatáu bwrw ymlaen â’r Morlyn Llanw

21898762034_db37eacb6f_z_(1).jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth San Steffan i roi caniatâd i fwrw ymlaen â Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn dilyn adroddiadau fod diddordeb a disgwyliadau cefnogwyr ariannol y prosiect yn pylu.

Cyhoeddodd yr Adolygiad Annibynnol o Forlynnoedd Llanw, a gomisiynwyd gan Lywodraeth San Steffan, ei gasgliadau ym mis Ionawr 2017, gan argymell bwrw ymlaen â Morlyn Llanw Bae Abertawe, a dweud y byddai’n rhoi gwerth am arian. Yn y casgliadau, dywed yr adroddiad fod "angen gweithredu gan y llywodraeth os nad ydym am golli manteision rhaglen y Morlyn Llanw, yn enwedig i’r gadwyn gyflenwi."

Ers hynny, ni weithredwyd o gwbl, ac erys y prosiect ar silffoedd cefn San Steffan, lle bu ers bron i bedair blynedd.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Ynni yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan gan annog y naill a’r llall i gyhoeddi rhestr ac amserlen ddisgwyliedig fyddai’n arwain at benderfyniad terfynol ynghylch y prosiect, er mwyn sicrhau na fydd cefnogwyr ariannol y morlyn yn rhoi’r gorau i’r prosiect.

Yn ei sylw, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Ynni, Liz Saville Roberts AS:

"Mae gan Gymru’r potensial i fod yn hollol hunan-gynhaliol mewn trydan adnewyddol – rhywbeth ddylai arwain at ostyngiad sylweddol yng nghost trydan i’n dinasyddion.

"Mae gennym botensial hefyd i arwain y byd yn nhechnoleg y genhedlaeth nesaf, gan wneud Cymru yn ganolfan rhagoriaeth ym mhŵer y llanw, a chan greu swyddi sy’n talu’n dda ledled y wlad. Mae difrawder a diogi ar ran Llywodraeth Lafur Cymru a Llywodraeth San Steffan wedi golygu ein bod wedi colli allan ar ynni’r gwynt, ond mae’r cyfle yno o hyd i Gymru fanteisio ar ei photensial o ran y llanw.

"Bu San Steffan yn chwit-chwat am yn agos i bedair blynedd ar Forlyn Llanw Bae Abertawe er bod pawb, bron, yn cytuno ar ei werth. Canfu eu hadolygiad annibynnol hwy eu hunain y byddai’n rhoi gwerth am arian ac fe wnaethant argymell bwrw ymlaen â’r cynllun, ond dros flwyddyn yn ddiweddarach, ar silff gefn y mae o hyd.

"Mae’r datblygwr dan bwysau wrth i ddiddordeb a disgwyliadau’r cefnogwyr ariannol bylu, felly mae o’r pwys mwyaf fod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan yn cyhoeddi rhestr ac amserlen ddisgwyliedig fyddai’n arwain at gasgliad a phenderfyniad terfynol ynghylch y prosiect."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.