Steffan Lewis AC yn galw am adolygiad o gynllun pensiwn y glowyr

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Rhaid i lywodraeth y Deyrnas Gyfunol roi terfyn ar yr anghyfiawnder – Steffan Lewis

Mae AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, Steffan Lewis, heddiw wedi pwyso ar Lywodraeth y DG i roi terfyn ar yr “anghyfiawnder sy’n parhau” sy’n golygu bod symiau mawr o arian yn cael eu cymryd o Gronfa Bensiwn y Glowyr (MPS).

Bydd Steffan Lewis yn arwain dadl yn y Cynulliad ar y pwnc ar ddydd Mercher lle bydd yn galw am adolygiad o’r trefniant rhannu gweddill hanner-a-hanner rhwng Llywodraeth y DG a’r MPS – adolygiad sy’n cael ei gefnogi gan Undeb Cenedlaethol y Glowyr.

Bydd hefyd yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i weithio gyda gweinyddiaethau datganoledig eraill i sicrhau adolygiad o’r fath gan Lywodraeth y DG er mwyn cael mwy o degwch i gyn-lowyr a’u teuluoedd.

Meddai Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, Steffan Lewis:

“Yn ystod yr wythnosau diwethaf, gwnaeth llywodraeth y DG y penderfyniad gwarthus i beidio ag ymdrin yn iawn ag anghyfiawnder yn y gorffennol i lowyr - Brwydr Orgreave. Yn ychwanegol at ymdrin ag anghyfiawnderau’r gorffennol, rhaid iddynt yn awr wynebu anghyfiawnder sy’n dal i ddigwydd – defnyddio Cronfa Bensiwn y Glowyr fel cronfa o arian i’r wladwriaeth.

“Amcangyfrifir bod llywodraeth wedi cymryd rhyw £8 biliwn o’r gronfa bensiwn dros y blynyddoedd – graddfa anhygoel o £1 miliwn y dydd.

“Mae hyn yn swm gwarthus – arian y gallesid bod wedi ei ddefnyddio i roi gwell buddiannau i gyn-lowyr a’u teuluoedd.

“Mae’n bryd cael adolygiad fel bod y gweddill o’r gronfa yn cael ei rannu’n decach rhwng y llywodraeth a’r glowyr.

“Does neb yn dadlau nad oes gan y llywodraeth hawl i warchodaeth ariannol fel gwarantwr y gronfa bensiwn, ond mae’r sefyllfa bresennol yn ormodol ac nid oes modd ei chyfiawnhau.

“Mae hwn yn bwnc arbennig o bwysig yng Nghymru, yn enwedig yn y de-ddwyrain lle mae gennym draddodiad glofaol anrhydeddus. Rwyf yn llwyr gefnogi ymgyrch y glowyr i gael adolygiad o’r cynllun pensiwn a setliad gwell fel y gall glowyr dderbyn cyfran uwch o’r arian dros ben mae’n gynhyrchu.

“Gobeithio y bydd pob plaid yn y Cynulliad yn cefnogi cynnig Plaid Cymru sy’n galw am adolygiad o elfen weddilliol Cynllun Pensiwn y Glowyr.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.