Rhaid i’r pleidiau ymrwymo i amddiffyn pensiwn y glowyr

streffan.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar bob plaid i wneud ymrwymiad yn eu maniffestos ar gyfer yr etholiad cyffredinol i ddiwygio’r rhaniad hanner-a-hanner yn yr arian dros ben yng nghynllun pensiwn y glowyr (CPG) sydd wedi golygu bod biliynau o bunnoedd wedi’u tynnu o’r gronfa gan Lywodraeth Prydain.

Llynedd, cafodd AC Plaid Cymru Steffan Lewis gefnogaeth unfrydol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i adolygiad llawn o arian gweddilliol y gronfa er mwyn sicrhau bod cyn-lowyr yn cadw unrhyw arian dros ben yn eu cynllun ac yn cael gwell pensiynau.

Amcangyfrifir bod 25,000 o lowyr yn derbyn y CPG yng Nghymru.

Pan breifateiddiwyd y diwydiant glo ym 1994, cytunodd llywodraeth y DG i warantu na fyddai cyfanswm y pensiwn yn disgyn mewn termau arian, a phetai arian dros ben, y byddai’n cael ei rannu 50/50 gydag aelodau’r cynllun.

Ers taro’r fargen, dywedodd llywodraeth y DG eu bod wedi derbyn £3.35bn o’r cynllun.

Dywedodd AC Plaid Cymru Steffan Lewis:

“Mae biliynau wedi’u cymryd allan o gynllun pensiynau’r glowyr ac y mae’r gronfa wedi cael ei godro gan San Steffan ers yn rhy hir. Mae pawb yn cytuno nad oes atebolrwydd cyhoeddus o ran y cynllun pensiwn, gyda’r gronfa yn perfformio’n well o lawer na’r disgwyl.

“Petai’r glowyr eu hunain yn cael cadw unrhyw arian dros ben yn y dyfodol, yna fe fyddai modd iddynt fwynhau gwell ansawdd bywyd wedi blynyddoedd o weithio dan amgylchiadau mor galed. Hwy biau’r arian hwn a dylai pob plaid yn yr etholiad hwn ymrwymo yn eu maniffestos i adolygu a diwygio’r gweddill sydd yn y gronfa fel na fydd unrhyw lywodraeth yn y dyfodol yn gallu dwyn dim ohoni.

“Mae rhestr yr anghyfiawnderau a wnaed gan San Steffan yn erbyn cyn-gymunedau glofaol yn un hirfaith. Mae gwarth cronfa bensiwn y glowyr yn anghyfiawnder sy’n parhau, a chyda phob blwyddyn sy’n mynd heibio, mae cyn-lowyr yn colli gwell pensiynau oherwydd llywodraeth sbeitlyd y DG. Rwy’n galw ar bob plaid i roi diwedd ar yr anghyfiawnder cyn gynted ag y bydd yr etholiad hwn drosodd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.