ASau Plaid Cymru yw'r ASau sy’n gweithio galetaf yn Senedd y DG

Team_Westminster.jpg

ASau Plaid Cymru sy'n gweithio galetaf

Mae ffigyrau newydd wedi datgelu mai ASau Plaid Cymru oedd yr ASau Cymreig sy’n gweithio galetaf yn Senedd y DG yn 2016, gan holi mwy o gwestiynau a gwneud mwy o areithiau na’u gwrthwynebwyr Llafur, Torïaidd a Democrataidd Rhyddfrydol.

Siaradodd ASau Plaid Cymru, ar gyfartaledd, 163 gwaith yr un yn 2016, sy’n sylweddol fwy nag ASau Llafur a Thorïaidd , 128 a 119, a’r Democratiaid Rhyddfrydol, 96.

Dengys ffigyrau Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin hefyd fod ASau Plaid Cymru wedi cyflwyno mwy o gwestiynau ysgrifenedig ar gyfartaledd na’r Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol gyda’i gilydd.

Yr oedd y blaid Geidwadol ychydig o flaen Plaid Cymru ar record bleidleisio, er nad yw ASau Plaid Cymru yn pleidleisio ar faterion Lloegr yn unig.

Yn ei sylw, dywedodd arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Hywel Williams:

“Dengys y ffigyrau hyn yn glir fod Plaid Cymru yn sefyll dros Gymru yn erbyn sefydliad San Steffan. Ni yw’r mwyaf gweithgar o bell ffordd o holl ASau Cymru.

“Rydym yn y Senedd i gynrychioli ein hetholwyr ac i ddal llywodraeth San Steffan i gyfrif. Nid yma i eistedd ar ein dwylo yr ydym, na derbyn yn ufudd beth bynnag wnaiff San Steffan. Fe fyddwn yn wastad yn siarad dros Gymru a wnawn ni fyth bleidleisio dros unrhyw beth sydd yn erbyn buddiannau’r bobl yr ydym yn eu cynrychioli.

“Er mai’r blaid Lafur yw’r ‘wrthblaid swyddogol’ honedig, mae’n amlwg mai Plaid Cymru sydd yn wir yn gwrthwynebu’r llywodraeth aden-dde Dorïaidd hon yn San Steffan.

“Boed ar faterion o bwys cenedlaethol megis Mesur Cymru neu’r diwydiant dur, neu ar faterion o ddiddordeb mwy lleol megis llifogydd yn y gogledd-orllewin neu wasanaeth hofrennydd yr heddlu yn y de, rydym oll wedi hen arfer â sefyll nesaf at feinciau gweigion Llafur, gan frwydro dros fuddiannau ein hetholwyr, ac fe wnawn barhau i wneud hynny.”

Ffigyrau Llyfrgell Ty'r Cyffredin

Plaid

Average spoken
references per
Welsh MP

Average written
questions per
Welsh MP
Votes
Plaid Cymru 163 70 79%
Labour 128 70 67%
Conservatives 119 14 83%
Liberal Democrat 96 31 61%

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.