Dylai Llywodraeth Cymru atal dympio mwd o safle niwclear yng Nghymru

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Ni ddylai Cymru fod yn domen i San Steffan: Leanne Wood
Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog i atal dympio mwd niwclear yng Nghymru.

Dywedodd Leanne Wood fod obsesiwn y llywodraeth â derbyn swyddi ar unrhyw gost wedi arwain at ddympio gwastraff a allai fod yn ymbelydrol yn nyfroedd Cymru, a heriodd y Prif Weinidog i ddiddymu’r drwydded os daw i’r amlwg fod y deunydd yn peryglu iechyd y cyhoedd.
Wrth annerch y Prif Weinidog, meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:
“Mae’r mantra hwn sydd gennych chi o “swyddi ar unrhyw gyfrif” wedi peri i chi dderbyn gwaredu mwd o safle niwclear, yn nyfroedd Cymru.
“Pam ar wyneb y ddaear fod Cymru’n derbyn gwastraff o wlad arall, a hwnnw’n gallu bod yn ymbelydrol?
“Wn i ddim pam y gwnaethoch ganiatáu’r drwydded i ddechrau.
“Wnewch chi gytuno i’w diddymu os daw i’r amlwg fod hyd yn oed y risg leiaf un i iechyd pobl?”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.