Cynulliad Cenedlaethol Cymru am bleidleisio ar gynnig diffyg hyder yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Senedd__Welsh_parliament__Cardiff_Bay.jpg

Heddiw, bydd Aelodau Cynulliad yn pleidleisio ar gynnig diffyg hyder yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS, yn dilyn cynnig a gyflwynwyd gan grŵp Cynulliad Plaid Cymru mewn ymateb i benderfyniad Llywodraeth y DU i wrthod y morlyn llanw.

Wrth siarad cyn y ddadl, meddai Simon Thomas AC a ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros ynni, newid hinsawdd a materion gwledig,

"Roedd y penderfyniad i beidio â mynd ymlaen gyda Morlyn Llanw Bae Abertawe yn bleidlais o ddiffyg ddiddordeb yng Nghymru gan lywodraeth y DU felly credwn y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddod at ei gilydd a phleidleisio dros ddiffyg hyder yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

"Yr wythnos hon, anfonodd San Steffan neges glir iawn inni nad oes ganddynt ddiddordeb y morlyn llanw bae Abertawe, ynni llanw yng Nghymru nac ychwaith yn yr achos busnes eang a thrawsbleidiol a gyflwynwyd dros ynni yng Nghymru.

"Mae angen i ni anfon neges yn ôl. Nid ydym yn credu yn ffordd San Steffan ac rydym am i ni ddefnyddio ein hadnoddau mewn ffordd a fydd o fudd i bobl ac economi Cymru.

"Nid yw'r Ysgrifennydd Gwladol yn ddim mwy na llais San Steffan yng Nghymru ac mae ei rôl bellach yn ddiangen. Dyna pam mae cynnig Plaid Cymru yn galw am gael gwared ar y swydd a'i ddisodli gan Gyngor Gweinidogion mwy cyfartal a chynrychiadol.

"Bydd y bleidlais heddiw hefyd yn brawf i'r Blaid Lafur a fydd yn cael cyfle i brofi lle mae eu ffyddlondeb wir yn gorwedd - gyda phobl Cymru neu gyda San Steffan."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.