Bydd llywodraeth Plaid yn torri'r diffyg a chreu twf

Campaign_ad_w9.jpg

Mae Rhun ap Iorwerth Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi wedi addo heddiw y bydd llywodraeth Plaid Cymru yn creu pennod o lewyrch economaidd drwy gyflwyno Cynllun Economaidd Cenedlaethol manwl heb ei debyg gan unrhyw blaid arall yn yr etholiad hwn.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth mai amcan tymor-canol Plaid Cymru yw cau'r bwlch economaidd rhwng Cymru a gweddill y DG, gan ganolbwyntio ar gynyddu sgiliau'r gweithlu, creu swyddi sy'n talu'n dda a chreu twf economaidd.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi:

"Mae Plaid Cymru'n cydnabod fod ar Gymru angen economi gref a gwydn er mwyn cefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.

"I gyflawni hyn, bydd ein Cynllun Economaidd Cenedlaethol yn canolbwyntio ar godi lefelau sgiliau, cyflwyno strategaeth ddiwydiannol actif, a rhoi cynllun buddsoddiad isadeiledd cynhwysfawr ar waith.

"Drwy greu 50,000 o brentisiaethau newydd, rhoi hwb i arloesedd ledled Cymru a dyblu'r gyllideb Ymchwil a Datblygiad drwy ein Corff Arloesi Cenedlaethol byddwn yn creu mwy o swyddi sgiliau-uwch sy'n talu'n dda.

"Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol Plaid Cymru - NICW - fydd y prosiect buddsoddiad isadeiledd mwyaf ers datganoli, wedi ei ddylunio i drawsnewid ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai a chartrefi Cymru.

"Bydd ein Hasiantaeth Datblygu Cymru yn helpu ein busnesau cartref i lwyddo gan roi hwb i allforion, a bydd yn denu buddsoddiad o ledled y byd gan adfer y brand Cymreig oedd unwaith yn cael ei adnabod yn rhyngwladol.

"Mae gan weledigaeth economaidd Plaid Cymru uchelgais a sgop ddihafal. Os ydym am gau'r bwlch economaidd rhwng Cymru a gweddill y DG mae'n hanfodol ein bod yn dod ag egni newydd i'r economi Gymreig.

"Tra bod Llafur a'r Toriaid yn barod i ddefnyddio tlodi Cymru fel arf i sgorio pwyntiau gwleidyddol, mae Plaid Cymru yn gwrthod derbyn mai dyma'r gorau y gall pethau fod i'n gwlad."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.