Rhaid i ASau yn awr sylweddoli’r angen am ddiddymu rhwyd ddiogelwch, Plaid Cymru

WhatsApp_Image_2018-12-23_at_9.40.24_AM.jpeg

Dywedodd Liz Saville Roberts AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, fod yn rhaid i ASau bellach sylweddoli mai diddymu Erthygl 50 os bydd ‘dim cytundeb’ yn anorfod yw’r ffordd orau ymlaen.

Gwnaeth Ms Saville Roberts ei sylwadau yn dilyn ail rownd o ‘bleidleisiau dangosol’ yn Nhŷ’r Cyffredin ar wahanol ddewisiadau Brexit. Ni lwyddodd yr un o’r dewisiadau a roddwyd gerbron ASau i gael mwyafrif.

Cefnogodd Plaid Cymru ymdrechion i gyflwyno Pleidlais y Bobl, aelodaeth o’r Farchnad Sengl ac Undeb Tollau (a adwaenir fel y Farchnad Gyffredin 2.0), a diddymu Erthygl 50 pe ceid ‘Dim Cytundeb’.

Beirniadodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan hefyd fainc flaen Llafur, na wnaeth gefnogi’r cynnig ‘rhwyd ddiogelwch’  i ddiddymu Erthygl 50. Pleidleisiodd 24 AS Llafur hefyd yn erbyn cynnig a fuasai wedi bod yn gam cyntaf i gyflwyno Pleidlais y Bobl. Petaent wedi ei gefnogi, buasai’r cynnig wedi ei basio.

Meddai Liz Saville Roberts AS:

“Mae system doredig San Steffan yn dal i siomi’r bobl y mae i fod i’w cynrychioli. Gydag un diwrnod ar ddeg cyn i ni ddisgyn allan o’r UE, rhaid i ASau yn awr sylweddoli fod arnom angen rhwyd ddiogelwch canslo Brexit.

“Trwy orfodi eu ASau i bleidleisio yn erbyn diddymu Erthygl 50 fel ‘rhwyd ddiogelwch’, mae’r blaid Lafur wedi helpu’r Torïaid i gynyddu’r tebygolrwydd o ymadawiad ‘heb gytundeb’ trychinebus. Rhaid iddynt bellach sylweddoli eu camgymeriad a’n helpu ni i osod polisi yswiriant o atal Brexit yn gyfan gwbl os bydd ymadawiad ‘heb gytundeb’ yn edrych yn anorfod. 

“Rhaid i mi hefyd fynegi fy siom gyda’r 24 AS Llafur a bleidleisiodd yn erbyn Pleidlais y Bobl. Hwy wnaeth y gwahaniaeth; hwy wnaeth atal Pleidlais y Bobl rhag cael ei chyflwyno heno. Petaent wedi ei chefnogi, yn ôl polisi honedig eu plaid, buasem yn edrych ar lwybr gwahanol iawn ymlaen.

“Yn lle hynny, dyma ni yn gaeth i orfod ail-adrodd y broses hon eto, wrth i wleidyddiaeth doredig San Steffan barhau i roi dim ond siom i ni i gyd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.