Gadewch i ni gymryd cam arall tuag at Gymru Newydd yn y Flwyddyn Newydd

44246021535_fc36a8abe3_k.jpg

Neges Blwyddyn Newydd Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru.

Wrth i ni edrych ymlaen tuag at 2019 mae’r Torïaid a Llafur, mewn tagfa dros Brexit, yn rhwystr ar ffordd ein cynnydd fel cenedl. Rydym yn dystion i gêm o dynnu rhaff seneddol a ninnau ar erchwyn y dibyn.

Mae Mrs May eisiau i ni abseilio at silff o graig hanner ffordd i lawr lle byddwn yn treulio’r ddeng mlynedd nesaf mewn sach gysgu wedi ein clymu wrth wyneb y clogwyn.

Mae gan Jeremy Corbyn ffantasi y gall drafod bargen fydd yn cadw holl fanteision y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau a gadael yr UE ar yr un pryd.

Mae eraill eisiau ail-greu ennyd enwog Boris Johnson ar y wifren hedfan, ond y tro hwn heb yr helmed, heb y wifren, hyd yn oed – dim ond dau jac yr undeb plastig yn chwifio yn ein dwylo wrth i ni ddisgyn allan o’r UE.

Does dim mwyafrif i unrhyw un o’r dewisiadau hyn. Nid yn Nhŷ’r Cyffredin, nid yn Senedd Cymru na’r Alban, nac ymysg y bobl.

Mae pobl Cymru eisiau cymryd cam blaengar yn ôl o’r dibyn. Maent eisiau cymryd rheolaeth ein tynged yn ôl, yma yng Nghymru - ond nid i ail-redeg y refferendwm diwethaf.

Mae Pleidlais y Bobl yr ydym ni ym Mhlaid Cymru yn ymgyrchu drosti yn 2019 yn un fydd yn rhoi dewis gwirioneddol i ni.

Bydd 2019 yn flwyddyn arwyddocaol i ddyfodol ein cenedl. Yn awr yn fwy nac erioed, mae arnom eich angen chi i wneud llais Cymru yn glir.

Beth bynnag fydd yn digwydd yn y flwyddyn nesaf, rwy’n obeithiol am ddyfodol Cymru. Rwy’n obeithiol oherwydd bod Cymru Newydd ar y gorwel.

Ni fydd yn hawdd, ond fe fyddwn yn ei hennill.

Byddwn yn ennill y ddadl sydd ar fin digwydd nid yn unig oherwydd bod y ffeithiau o’n plaid, ond am fod gennym well breuddwyd. Mae’n freuddwyd am gymdeithas newydd, gwleidyddiaeth newydd, Ewrop newydd , Cymru newydd a byd newydd.

Gyda’n gilydd, gadewch i ni gamu ymlaen y Flwyddyn Newydd hon at Gymru Newydd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.