'Hwn yw’r etholiad i newid Cymru' - Leanne Wood

The_Change_Wales_Needs_(CYM).png

Wrth i Leanne Wood baratoi ar gyfer y ddadl deledu olaf cyn yr etholiad ar Fai’r 5ed, mae wedi datgan mai dyma’r etholiad i newid Cymru.

Dywedodd wrth bobl Cymru fod yr etholiad hwn yn fater o atebion, nid problemau. Dim ond Plaid Cymru sy’n meddu ar yr atebion i leihau amseroedd aros yn y gwasanaeth iechyd, cau bwlch cyfoeth Cymru, a chodi lefelau cyrhaeddiad addysgol, meddai.

Dywedodd Leanne Wood ar draws Cymru, fod pobl yn gwybod na allwn oddef pum mlynedd arall o reolaeth Llafur, ac mai dim ond Plaid Cymru all gyflwyno’r newid y mae Cymru ei angen.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Dyma’r etholiad i newid Cymru. Mae pobl yn gwybod na allwn barhau gyda phum mlynedd arall o broblemau yn ein gwasanaethau cyhoeddus dan lywodraeth Lafur. Mae’n bryd cael plaid all gyflwyno atebion, nid problemau.

“Gyda Phlaid Cymru yn codi yn yr arolygon barn, a’r Ceidwadwyr yn llithro’n ôl yn y 3ydd safle, dim ond Plaid Cymru all herio’r blaid Lafur yn uniongyrchol.

“Mae’r etholiad hwn yn gyfle i ni gynnig atebion i’r heriau sy’n ein hwynebu. Mae maniffesto Plaid Cymru sydd wedi ei gostio’n llawn a’i wirio yn annibynnol yn rhaglen ar gyfer llywodraethu fydd yn rhoi i ni Gymru iach, gyfoethocach gydag addysg dda.

“Mae’r etholiad hwn yn gyfle euraid i bobl roi eu ffyrdd yng Nghymru, a phleidleisio dros Blaid Cymru. Dim ond Plaid Cymru all gyflwyno’r newid y mae ar Gymru ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.