Y newyddion diweddaraf.

Cyllideb Cymru: Annog Llafur i gefnogi cynlluniau’r Blaid i roi codiad cyflog “go iawn” i weithwyr y iechyd a gofal

Cynnig o 1.5% yn “blastr dros-dro” – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Parhau i ddarllen

“Mae’n rhaid i ni ysgrifennu ein straeon ein hunain a bod yn asiantau newyddion ein hunain”

Mae Adam Price AS yn ysgrifennu ar gyfer ‘Wales Online’ am annibyniaeth a phŵer sgwrsio

Parhau i ddarllen

Byddai cynlluniau Plaid Cymru yn rhoi’r ‘codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd’ i staff y gwasanaeth iechyd – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Byddai staff y gwasanaeth iechyd yn cael y codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd o dan gynlluniau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Blaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Argyfwng? Pa argyfwng! Mynd i’r afael â’r argyfwng iechyd yn wyneb gwadu’r llywodraeth

Mae Rhun ap Iorwerth AS yn ysgrifennu am yr argyfwng iechyd ac yn cynnig pum cam ymarferol i roi ein gwasanaeth iechyd yn ôl ar y trywydd iawn

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn lansio Cynllun 5 Pwynt i fynd i'r afael â Argyfwng Iechyd yng Nghymru

Mae angen ffordd newydd o fynd i’r afael ag argyfwng iechyd meddai Plaid Cymru wrth iddynt gynnig “cynllun ymarferol” i wneud “gwahaniaeth go iawn” i staff a chleifion

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru’n galw am ddatganiad Argyfwng Iechyd yng Nghymru

“Peidiwch anwybyddu'r argyfwng iechyd rhagor” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Cyflog tegach i nyrsys yn bosibl, meddai Plaid Cymru

“Mae yna ffordd, ond mae diffyg ewyllys gan Lywodraeth Cymru” – Adam Price AS

Parhau i ddarllen

Llafur yn ‘barod i herio’r Torïaid’ ond yn ‘gwneud yn union yr un peth yng Nghymru’ – Adam Price

Heddiw (dydd Sul 8 Ionawr) mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ymosod yn chwyrn ar benderfyniad Llywodraeth Llafur Cymru i wrthod cymryd rhan mewn trafodaethau cyflog gydag undebau iechyd.

Parhau i ddarllen

Gweinidog Iechyd “ar goll” tra bod staff gofal iechyd ar y rheng flaen

Nid yw Llywodraeth Cymru “heb rym i weithredu”, ond eto “does dim golwg o’r Gweinidog Iechyd yn unman” – Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

Uchafbwyntiau 2022: 12 diwrnod o Blaid Cymru

Blwyddyn arall o Blaid Cymru ar dy ochr

Parhau i ddarllen