Newyddion

'Wnawn ni fyth wneud tro gwael â phorthladdoedd Cymru’ – Plaid Cymru

Rhun-ap-Iorwerth-129-1024x683_(002).jpg

AC Plaid Cymru yn rhybuddio am “anrheithio economi Cymru” os bydd cytundeb Brexit yn arwain at ffin galed ym Môr Iwerddon

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar ymyraeth Llywodraeth ar sgandal treth ail gartrefi

151019.jpg

Perchnogion ail gartrefi yn osgoi talu trethi trwy wendid yn y system

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: Llafur wedi torri eu haddewid am oriau agor meddygfeydd meddygon teulu

Stethoscope_Hush_Naidoo_on_Unsplash.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi condemnio Llywodraeth Cymru am fethu â chyflawni un o’u haddewidion allweddol o faniffesto  Llafur yn 2011 am wneud apwyntiadau meddygon teulu yn fwy hygyrch i bobl sy’n gweithio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i ddedfrydu carcharorion gwleidyddol Catalwnia

Catalonia_Francesc_González_Flickr_CC.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gatalwnia Hywel Williams AS, ac ASE Plaid Cymru dros Gymru Jill Evans:

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn amlinellu Araith amgen y Frenhines

Brexit_Poll_image.jpg

Mae Plaid Cymru wedi datgelu Araith amgen y Frenhines, gan gynnwys mesurau i gyflwyno refferendwm llais terfynol ynghylch a ddylai’r Du adael yr UE, rhaglen eang o fuddsoddi mewn seilwaith gwyrdd, a datganoli plismona.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Diwygio tymor hir y DG yn ofer” medd Plaid Cymru wrth i Lywodraeth Cymru gyfaddef y dylai Cymru allu cynnal ei refferendwm Annibyniaeth ei hun

Adam_conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dweud y byddai diwygio’r Deyrnas Gyfunol yn y tymor hir yn ofer, yn dilyn cyhoeddi dogfen bolisi Diwygio ein Hundeb gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i’r bleidlais ar enw’r Senedd

Adam_conference.jpg

Yn dilyn y bleidlais ar enw’r Senedd, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgais olaf i gefnogi yr enw 'Senedd'

081019_Senedd_Enw-1.jpg

Rhun ap Iorwerth yn galw ar y Prif Weinidog ganiatáu pleidlais rydd i weinidogion Llywodraeth Cymru ar enw'r Cynulliad

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i adroddiad annibynnol Cwm Taf

HMJ.jpg

Wrth ymateb i ganfyddiad panel adolygu annibynnol Cwm Taf fod gwasanaethau mamolaeth yn y bwrdd iechyd yn bell o fod yn ddiogel, dywedodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cysgodol Plaid Cymru Helen Mary Jones AC:

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cychwyn yr ymgyrch swyddogol dros annibyniaeth

Adam_conference.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi cychwyn yr ymgyrch dros annibyniaeth trwy wahodd y grwpiau sydd o blaid annibyniaeth, Yes Cymru, AUOB Cymru, ac Undod, i ymuno â chorff swyddogol cychwynnol yr ymgyrch.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.