Newyddion

Price: “Dim ond Plaid Cymru all ddatrys problemau Cymru”

Adam_Price_Wales_It's_Us_1000x500.png

Wrth i bobl ar draws y DU bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi galw am y tro olaf yn ystod yr ymgyrch am gefnogaeth y pleidleiswyr, gan ddweud mai “dim ond Plaid Cymru all ddatrys problemau Cymru.”

Darllenwch fwy
Rhannu

7 rheswm i bleidleisio dros Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol

Pleidleisia #PlaidOherwydd...

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price: ‘Mae Corbyn yn siomi cefnogwyr Llafur – felly pleidleisiwch dros rywbeth gwell’

AP_c_Gareth_Phillips_The_Guardian.jpg

Bydd yr etholiad cyffredinol ddydd Iau yn ethol Senedd nesaf y DU

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch ddweud celwydd mewn gwleidyddiaeth yn anghyfreithlon, Adam Price

Adam_conference.jpg

Arweinydd y Blaid yn cynnig drafft o ddeddf i adfer ffydd mewn gwleidyddiaeth

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: ‘Mae’r system wleidyddol wedi torri – ac mae angen ei diwygio’

Jonathan_Edwards_AS.jpg

Mae system cyntaf i’r felin San Steffan wedi torri ac mae angen ei diwygio ar frys, yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru: ‘Mae’r system wleidyddol wedi torri – ac mae angen ei diwygio’

Rhannu

‘Helpwch fusnesau bach trwy wneud Parthau Cyfle i ganol ein trefi’ - Adam Price

Bydd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ymweld â stryd fawr Caergybi brynhawn Sadwrn i nodi Dydd Sadwrn Busnesau Bach.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Bydd ffermoedd teuluol Cymru yn diflannu os yw ffermwyr yn colli taliadau uniongyrchol' - Adam Price

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn rhybuddio y bydd dyfodol amaethyddiaeth Cymru mewn perygl os bydd ffermwyr yn colli taliadau uniongyrchol.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Mae isadeiledd rheilffyrdd Cymru ar chwâl, ac yn fwy priodol i’r 19eg ganrif na heddiw’

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn galw am “chwyldro rheilffyrdd” i ddatrys system reilffyrdd ffaeledig Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pum peth bydd Plaid Cymru yn ei wneud dros ein ffermwyr

Ffermio yw asgwrn cefn cymunedau gwledig ar draws Cymru ac y mae amaethyddiaeth yn sector pwysig o ran economi ehangach Cymru. Ond mae dan fygythiad Brexit - boed hynny yn Brexit Llafur neu Brexit Ceidwadol. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.