Newyddion

HS2: Sarhad i’r trethdalwr Cymreig

44499356734_abf6ec47f7_k.jpg

Dywedodd Llefarydd Plaid Cymru ar drafnidiaeth, dywedodd Jonathan Edwards AS, fod “HS2 yn sarhad i’r trethdalwr Cymreig” yn dilyn y cyhoeddiad ei fod am fwrw ymlaen.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn peryglu darlledu cyhoeddus Cymreig

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Mewn Cwestiwn Brys yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (6 Chwef), mae llefarydd Plaid Cymru ar Ddarlledu, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, Jonathan Edwards AS, wedi lleisio pryderon y gallai Llywodraeth San Steffan beryglu dyfodol darlledu cyhoeddus Cymreig – yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid: ‘rhybudd i fwrdd iechyd trafferthus Betsi – oni fydd gwelliant yn awr, paratowch am newid o’r bôn i’r brig’

Mae AC Plaid Cymru dros Ynys Môn a’r Gweinidog Iechyd cysgodol Rhun ap Iorwerth wedi dweud y buasai’n barod i dorri i fyny Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, sydd mewn cymaint o drafferthion, oni fydd y bwrdd yn dangos gwelliant rhag blaen.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwleidyddion ac ymgyrchwyr yn galw am ganolfan diagnosis canser yng ngogledd Cymru

Cefnogaeth ‘lethol’ i ganolfan ranbarthol unswydd i ostwng cyfraddau marwolaethau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mesur Amaethyddiaeth: Plaid Cymru yn galw ar weithio ar draws llywodraethau a chomisiwn masnach

Ben_Lake_-_Conf_image.jpg

Mae Ben Lake AS Plaid Cymru wedi galw am fframweithiau rhynglywodraethol a chomisiwn masnach i warchod safonau bwyd yn dilyn ymadawiad y DU o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin, cyn dadl ar y Mesur Amaethyddiaeth yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch yr ysbyty sydd dan fygythiad yn “ganolfan ymchwil gofal brys” i amddiffyn ei ddyfodol medd AC y Rhondda Leanne Wood

Mae Leanne Wood yr Aelod Cynulliad dros y Rhondda wedi cynnig y gellid sefydlu Ysbyty Brenhinol Morgannwg fel ‘Canolfan Ymchwil Gofal Brys’ i ddiogelu ei ddyfodol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn dweud fod angen i Gymru edrych ar y “cyfleodd newydd yn y dirwedd newydd” mewn araith fawr ar Brexit

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi dweud ei bod hi’n bryd i Gymru ganolbwyntio ar “gyfleoedd newydd” mewn “tirwedd newydd” wrth iddo symud safbwynt ei blaid ar Brexit cyn i’r DU adael yr UE ddydd Gwener.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Llafur "wedi gadael ein GIG i lawr” yn ôl Plaid Cymru, gan fod amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac Achosion brys ar eu gwaethaf erioed.

Mae Llafur "wedi gadael ein GIG i lawr” yn ôl Plaid Cymru, gan fod amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac Achosion brys ar eu gwaethaf erioed.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid am gryfhau atebolrwydd yn GIG Cymru

Bydd AC Plaid Cymru  Helen Mary Jones yn y Senedd yn nes ymlaen heddiw yn ceisio cryfhau atebolrwydd yn GIG Cymru trwy gynnig gwelliannau sylweddol i fil iechyd Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Blwyddyn Newydd, Tîm Newydd, Cymru Newydd

Shadow_Cabinet_iv_12032019.jpg

Adam Price yn datgelu cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru a fydd yn ‘ymladd am y fargen orau i Gymru’ cyn etholiad 2021

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.