Newyddion

Plaid am roi hwb i gyllid iechyd meddwl i fynd i’r afael ag amseroedd aros ‘annerbyniol’

 Addewidion_Iechyd_Meddwl.png

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi addo y byddai llywodraeth Cymru dan ei harweinyddiaeth yn rhoi hwb i gyllid iechyd meddwl er mwyn mynd i’r afael â’r amseroedd aros “annerbyniol” sy’n wynebu nifer o bobl sydd angen triniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Band eang cyflym iawn i bob aelwyd yng Nghymru, a band eang uwch-gyflym erbyn 2025

Broadband_CYM_2.jpg

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy wedi amlinellu cynigion ei blaid i gynyddu ymdriniaeth band eang a chyflymder cysylltu yn sylweddol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo rhoi llais cryf i'n cymunedau gwledig

Bydd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy, Ffermio a Bwyd, Llyr Gruffydd, heddiw’n lansio Maniffesto Amaeth ei blaid, gan addo y byddai llywodraeth Plaid Cymru’n rhoi llais cryf i gymunedau gwledig Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cerdyn Clyfar Cenedlaethol i sicrhau hawliau cyffredinol

Smart_Card.png

Bydd Plaid Cymru yn sefydlu system Cerdyn Clyfar er mwyn sicrhau hawliau cyffredinol i bawb sy'n byw yng Nghymru.

Drwy'r system, bydd gan bobl fynediad i hawliau cyffredinol yn cynnwys presgripsiynau am ddim, teithio ar fws am ddim i bobl dros 60 oed, a mynediad am ddim i amgueddfeydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo sefydlu ysgol feddygol ym Mangor

SianGwenllian.jpg

Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn sefydlu Ysgol Feddygol yng ngogledd Cymru i ddatrys y prinder meddygon ar draws y rhanbarth yn dilyn 17 mlynedd o reolaeth Gweinidogion Iechyd Llafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru am gymryd camau cadarn i daclo gwastraff

 Addewidion_Amgylchedd.png

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy wedi amlinellu cynlluniau uchelgeisiol y blaid i gyrraedd targed dim gwastraff i gladdfa sbwriel erbyn 2030 - cenhedlaeth cyn y flwyddyn darged presennol o 2050.

Darllenwch fwy
Rhannu

Beirniadu neu esgusodi? Herio Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig dros dreth

Andrew-RT-Davies_CYM.png

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys Jonathan Edwards AS heddiw wedi rhoi pwysau ar arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad i egluro ei safbwynt ar drafodion treth y Prif Weinidog wrth i'r sgandal fygwth tynged ymgyrch etholiad Cynulliad ei blaid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gweithredu nid geiriau gwag sydd angen gan Lafur ynghylch plismona

Cynhadledd2-2.jpg

Mae Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru heddiw wedi herio ASau Llafur dros ddatganoli plismona, yn dilyn tro-pedol gan yr Ysgrifennydd Cartref Cysgodol, Andy Burnham.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn cynllunio i dorri marwolaethau ataliadwy – gan achub 10,000 o fywydau

Avoidable_Deaths_CYM_llai.jpg

Mae Plaid Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Iechyd heddiw drwy hyrwyddo ei haddewid maniffesto i dorri marwolaethau ataliadwy, megis o ysmygu, alcohol a gordewdra, o 25%, gan achub miloedd o fywydau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgeisydd Plaid Cymru yn beirniadu 'agwedd amaturaidd' Llafur dros y llanast 'Circuit of Wales'

Niger_Copner2.jpg

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Flaenau Gwent, Nigel Copner, wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am eu "agwedd amaturaidd" tuag at ddelio gyda chyllido'r Circuit of Wales yn dilyn y newyddion na fydd y llywodraeth yn cefnogi ariannu'r prosiect.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd